Täienduskoolitusest üldiselt

Mustri autor: Laura Repp

Tartu Kunstikool korraldab täienduskoolitust samadel põhimõtetel, mis kehtivad ka põhiõppe kohta, et tagada koolituskursuste kõrge kvaliteet.

TK kodulehel avaldatakse kõigi toimuvate kursuste õppekavad ja neid vaadatakse üle enne iga kursuse planeerimist. Meie õppekavad vastavad täienduskoolituse standardile.

Meie koolitajad on Tartu Kunstikooli õpetajad, kes end pidevalt täiendavad oma valdkonnas ja kutsepedagoogikas ning on oma valdkonna professionaalid. Õpetajate pädevust ja enesetäiendamist tõendavad tunnistused ja tõendid ning seda infot kogub ja hoiab TK tugistruktuuri juht.

Tartu Kunstikooli pakutavaid täienduskoolituskursuseid viiakse üldjuhul läbi kooli õpperuumides, mis on sisustatud vastavalt kutseõppe vajadustele. Liikumispuudega õppijate käsutuses on kooli lift. Arvutiklassid on varustatud koolituseks vajalike programmidega ning üldjuhul oma arvutit kursusele kaasa võtma ei pea.

Kõigi kursusel osalejate käest küsime pärast kursuse lõppu tagasisidet.

Õppijad saavad kursustel osaledes õppematerjalid, mis üldjuhul on elektroonilisel kujul. Kõigi kursuste põhirõhk on õppimine läbi praktilise tegevuse.

 

TK täienduskoolitust puudutavates küsimustes palume pöörduda aadressil
Täienduskoolitust korraldavad TKs Juta Vallikivi ja admistraator Kadi Kusnets.

– Täienduskoolituse korraldamise tingimused ja kord