Sissejuhatus tüpograafiasse

Mustri autor: Mariliis Newsome 2

Sissejuhatus tüpograafiasse: kirja kasutamine firmagraafikas ja turunduses (20 tundi) 
Tunnid toimuvad K ja N
Algus K 12.04 ja N 13.04 kell 16.30-19.30 (4 ak tundi) õpetajad Kadi Kreis ja Deniss Jershov
K 19.04 ja N 20.04 16.30-19.30 õpetaja Deniss Jershov
N 27.04 16.30-19.30 õpetaja Deniss Jershov  

LINK EELREGISTREERIMISE LEHELE

 

Õppekava: Sissejuhatus tüpograafiasse: kirja kasutamine firmagraafikas ja turunduses

Sihtrühm:  Ilma erialase hariduse ja kvalifikatsioonita töötavad kujundajad (näiteks on sisenenud tööturule teise taustaga, süsteemsed teadmised puuduvad ja on lünklikud). Sh:

  • Väikeettevõtjad, kes vajavad esmast reklaammaterjali ja ei saa veel spetsialisti palgata.

  • Käsitöövaldkonna töötajad (väikeettevõtjad)

Grupi suurus: 15 inimest

 

Õpiväljundid:  

  • oskab luua lähteülesande alusel erinevate kujunduste tekstiosa kasutades kirja loetavalt ja eesmärgipäraselt, esitleb ja selgitab tehtud tööd

  • tunneb kirja põhirühmade, -tüüpide ja -stiilide iseloomu, erinevusi ja kasutusloogikat, klassifitseerib kirjatüüpe põhirühmadesse.

Õppe sisu:  

  1. Kirja optika. Kerning, tracking.

  2. Teksti hierarhia ja läheduse printsiip teksti kujunduses: kirja suuruse, rea pikkuse, reavahe, veeruvahe arvutamine.

  3. Pilk kirja ajaloole ja arengule. Klassika ja trendid.

  4. Kirjatüübi iseloom ja sobivus kujundusele.

  5. Tüpograafia mõõtühikud ja nende kasutusalad.

 

Koolitajad: Kadi Kreis – Tartu Kunstikooli direktor, tüpograafiaõpetaja
Deniss Jershov – Tartu Kunstikooli kujundus- ja küljendusprogrammide ning tüpograafiaõpetaja