Sissejuhatus toote disainimisse (õppekava)

Mustri autor: Mariisa Põld

Koolitus toimub:
16.-17.11 ja 30.11-1.12 kell 10:00-16:00 Väimelas

Kursustele registreerimine on siin

Õppekava:

Sihtrühm: Väikeettevõtjad või töötavad täiskasvanud, kellel puudub disainialane haridus või on nende oskused aegunud (50+ sihtrühm), kuid nende tööülesannete hulka kuulub erinevate toodete kujundamine (suveniirid, meened, käsitöö, kondiitritooted ning teised väiketootjate tooted).

Grupi suurus 15
Õppe alustamise nõuded: Vastavus sihtrühmale ja motiveeritus õppida. Vajalikud esmased arvutikasutusoskused.

Kursusel osaleja:

  • on saanud ülevaate toodete kujundamise ning disaini rolli ettevõtte edukuse saavutamisel
  • tunneb esmaseid tööriistu toote sihtrühma kaardistamisel
  • mõistab toote ja pakendi disaini tähtsust paremate müügitulemuste saavutamisel
  • tutvub ruumilise ja tasapinnalise kompositsiooniga ning teinud läbi praktilised harjutused
  • omab esmaseid teadmisi teksti paigutamisel ja stiili valimisel pakendi disainis ja on läbi teinud praktilised ülesanded

Koolituse maht: 24 kontakttundi

Nõuded õppe lõpetamiseks:
Koolituse kontakttundides osalemine vähemalt 80% osas.