Nõuded portfooliole. Portfoolioid saab tuua/saata alates 2. aprillist 2018

Mustri autor: Mariliis Newsome

Sisseastumiseks saab portfoolioid tuua/saata juba alates 2. aprillist 2018.
Nõuded esmaõppe portfooliole:
Portfoolio:
a)on varustatud sisseastuja nimega.
b)sisaldab vähemalt 1 joonistust natuurist (mitte foto järgi). Soovitatav: visandid
inimestest, loomadest, ruumist või esemetest. Joonistuse formaat ja tehnika vaba.
c)sisaldab vähemalt 1 maali. Teema ja tehnika vaba (akvarell, kattevärvid, digimaal
või muu).
d)sisaldab fantaasiaülesannet “Mänguruum tegelaskujudega”. Tehnika vaba
(joonistus, foto maketist, foto meisterdatud asjadest, fotolavastus, animatsioon,
renderdus jne).
e)Lisaks on oodatud igasugused visuaalse väljenduse näited (joonistused, visandid
vihikute servadel, loodud kujundused, graffiti, netikunst, fotod jne). Võib esitada
nii originaale, digitaalseid koopiaid kui fotosid.
f)Illustraatori eriala puhul, kus grupp ei avata, erialast võimekust näitav portfoolio.
Portfoolio näitab vastuvõtukomisjonile õpilaskandidaadi valmisolekut õppima
asumiseks, loovust, huvi eriala vastu, motivatsiooni ja tööde mitmekesisust.
Portfoolioid hinnatakse ja selle põhjal tehakse esimene valik. Edasipääsenud
teevad lisaks erialaeksami ja osalevad vestlusel.
Portfoolioid hinnatakse.
Tähelepanu!
a)Tööde formaat ei tohi olla suurem kui A1 ning need ei tohi olla rulli keeratud.
Rullis töid ei vaadata. Parim on panna tööd mapi vahele. 3-mõõtmelised tööd
esitada fotode või videona.
b)Portfoolio võib olla digitaalne (veebileht või blogi või viide pilveteenuse
kaustale). Sel juhul tuleb koos avalduse esitamisega lisada viide digitaalsele portfooliole SAIS-is. Digitaalse portfoolio esitamine on soovitatav 3D kunstnik-kujundaja erialale kandideerijatele.
Portfoolio võib saata ka tähitud postiga aadressile Tartu Kunstikool, Eha 41, Tartu
50103.
Otsused eksamile ja vestlusele pääsemise kohta tehakse teatavaks järgnevalt:
Portfoolio laekumise kuupäev: 2.-30. aprill 2018. Otsus eksamile ja vestlusele pääsemise kohta (info saadetakse SAIS-i) 12. mail 2018.

Portfoolio saabub: 1.-31. mail 2018. Otsusest antakse teada 12. juunil.

Portfoolio saabub: 1.-20. juunil 2018. Otsusest antakse teada 22. juunil.

 

Nõuded jätkuõppe õppekava portfooliole (vastuvõtt augustis 2018):
Portfoolio koostab kandidaat omal vabal valikul enda töödest nii, et see vastaks 4.
või 5. kvalifikatsioonitaseme kujundaja kutse kompetentsidele.
Portfoolio peab peegeldama kutseoskusi sõltuvalt spetsialiseerumisest.
Spetsialiseerumised on järgnevad:
kujundaja spetsialiseerumisega DEKORAATORIKS;
kujundajas spetsialiseerumisega KUJUNDUSGRAAFIKUKS;
kujundaja spetsialiseerumisega STILISTIKS;
kujundaja spetsialiseerumisega 3D KUNSTNIK-KUJUNDAJAKS;
kujundaja spetsialiseerumisega ILLUSTRAATORIKS.