Sisseastumine

Mustri autor: Laura Laasik

VASTUVÕTT 2017/2018:

I Põhihariduse baasil saab õppida:

DEKORAATORIKS – õppeaeg 3,5 aastat, õppemaht 210 EKAP, õppevorm koolipõhine

KUJUNDUSGRAAFIKUKS – õppeaeg 3,5 aastat, õppemaht 210 EKAP, õppevorm koolipõhine

3D KUNSTNIK-KUJUNDAJAKS – õppeaeg 3,5 aastat, õppemaht 210 EKAP, õppevorm koolipõhine

Õppetöö algab 1. septembril 2017. Õppetöö toimub E – R kell 9.00 – 16.15.

Dokumentide vastuvõtt 1. aprill – 20. juuni 2017 elektroonselt SAIS keskkonnas http://www.sais.ee ja erandkorras 19. – 20. juunil kell 10-16 Tartu Kunstikoolis Eha tn 41.
Paberkujul saab portfoolioid tuua 1. aprillist kuni 20. juunini aadressile Eha 41, Tartu, E-R kl 10-16.
Eksamid ja vestlused toimuvad 27. – 29. juunil 2017.

Kandideerimiseks nõutavad dokumendid:

 • avaldus (elektroonselt www.sais.ee)
 • portfoolio
 • motivatsioonikiri “Miks ma tahan õppida Tartu Kunstikoolis?” (saab esitada koos avaldusega SAIS-is)
 • digitaalne foto 3×4 cm (saab lisada avaldusele SAIS-is)
 • vanema või eestkostja kirjalik nõusolek, kui õpilaskandidaat on alaealine (noorem kui 18 aastane), vanema nõusoleku vorm

II Keskhariduse baasil saab õppida:

DEKORAATORIKS – õppeaeg 2,5 aastat, õppekava maht 150 EKAP, õppevorm koolipõhine

STILISTIKS – õppeaeg 2,5 aastat, õppekava maht 150 EKAP, õppevorm koolipõhine

KUJUNDUSGRAAFIKUKS – õppeaeg 2,5 aastat, õppekava maht 150 EKAP, õppevorm koolipõhine

3D KUNSTNIK-KUJUNDAJAKS – õppeaeg 2,5 aastat, õppekava maht 150 EKAP, õppevorm koolipõhine

Õppetöö algab 1. septembril 2017. Õppetöö toimub kolm päeva nädalas E – K 9.00 – 16.15(18.00) või N – L 9.00 – 16.15 (18.00) olenevalt erialast. On ka nädalasi õppetöö perioode.

Dokumentide vastuvõtt 1. aprill – 20. juuni 2017 elektroonselt SAIS keskkonnas http://www.sais.ee ja erandkorras 19. – 20. juunil kell 10-16 Tartu Kunstikoolis, Eha tn. 41.
Paberkujul saab portfoolioid tuua 1. aprillist kuni 20. juunini aadressile Eha 41, Tartu, E-R kl 10-16.
Eksamid ja vestlused toimuvad 27. – 29. juunil 2017.

Kandideerimiseks nõutavad dokumendid:

 • avaldus (elektroonselt www.sais.ee)
 • portfoolio
 • motivatsioonikiri “Mida ma tahan õppida? Kelleks tahan saada? Milliseid erialaseid oskusi ma tulevikus vajan?”(saab esitada koos avaldusega SAIS-is)
 • digitaalne foto 3×4 cm (saab lisada avaldusele SAIS-is)

 

III Eelneva disaini- või kunstihariduse (või sellele vastavate oskuste) baasil saab õppida:

KUNSTNIK-KUJUNDAJA  jätkuõpe – õppeaeg 1 aasta, õppekava maht 60 EKAP, õppevorm koolipõhine

Õppetöö algab 11. septembril 2017.
Õppetöö toimub E-K kell 9.00 – 16.15

Dokumentide vastuvõtt 21. – 25. august 2017 elektroonselt SAIS keskkonnas http://www.sais.ee ja erandkorras 25. juunil kell 10-16 Tartu Kunstikoolis, Eha tn 41.
Paberkujul saab portfoolioid tuua 21. augustist kuni 25. augustini aadressile Eha 41, Tartu, E-R kl 10-16.
Eksamid ja vestlused toimuvad 29. – 30. augustil 2017.

Kandideerimiseks nõutavad dokumendid:

 • avaldus (elektroonselt www.sais.ee)
 • portfoolio
 • motivatsioonikiri “Millises suunas soovin kunstniku ja kujundajana areneda?” (saab esitada koos avaldusega SAIS-is)
 • digitaalne foto 3×4 cm (saab lisada avaldusele SAIS-is)

 

IV Õpipoisiõpe

Õppevorm töökohapõhine
Põhi- ja keskhariduse baasil on ettevõtte olemasolul võimalik õppida 3D kunstnik-kujundaja, dekoraatori, stilisti, kujundusgraafiku ja illustraatori õppekavadel.
Vajadusel luuakse ka uus tööandja vajadustele vastav õppekava. Kontakt

PÕHJALIKUM SISSEASTUMISINFO ehk Tartu Kunstikooli vastuvõtu kord 2017./2018. õppeaastaks on: – Tartu Kunstikooli vastuvõtu kord_2017