Sisseastumine

Mustri autor: Kristin Vaher

VASTUVÕTT 2018/2019:

I Põhihariduse baasil saab õppida:

DEKORAATORIKS – õppeaeg 3,5 aastat, õppemaht 210 EKAP, õppevorm koolipõhine

KUJUNDUSGRAAFIKUKS – õppeaeg 3,5 aastat, õppemaht 210 EKAP, õppevorm koolipõhine

3D KUNSTNIK-KUJUNDAJAKS – õppeaeg 3,5 aastat, õppemaht 210 EKAP, õppevorm koolipõhine

Õppetöö algab 1. septembril 2018. Õppetöö toimub E – R kell 9.00 – 16.15.

Dokumentide vastuvõtt aprill – juuni 2018 elektroonselt SAIS keskkonnas http://www.sais.ee ja erandkorras juunil kell 10-16 Tartu Kunstikoolis Eha tn 41.
Paberkujul saab portfoolioid tuua aprillist kuni juunini aadressile Eha 41, Tartu, E-R kl 10-16.
Eksamid ja vestlused toimuvad juunil 2018.

Kandideerimiseks nõutavad dokumendid:

 • avaldus (elektroonselt www.sais.ee)
 • portfoolio
 • motivatsioonikiri “Miks ma tahan õppida Tartu Kunstikoolis?” (saab esitada koos avaldusega SAIS-is)
 • digitaalne foto 3×4 cm (saab lisada avaldusele SAIS-is)
 • vanema või eestkostja kirjalik nõusolek, kui õpilaskandidaat on alaealine (noorem kui 18 aastane), vanema nõusoleku vorm

II Keskhariduse baasil saab õppida:

STILISTIKS – õppeaeg 2,5 aastat, õppekava maht 150 EKAP, õppevorm koolipõhine

KUJUNDUSGRAAFIKUKS – õppeaeg 2,5 aastat, õppekava maht 150 EKAP, õppevorm koolipõhine

3D KUNSTNIK-KUJUNDAJAKS – õppeaeg 2,5 aastat, õppekava maht 150 EKAP, õppevorm koolipõhine

Õppetöö algab 1. septembril 2018. Õppetöö toimub kolm päeva nädalas E – K 9.00 – 16.15(18.00) või N – L 9.00 – 16.15 (18.00) olenevalt erialast. On ka nädalasi õppetöö perioode.

Dokumentide vastuvõtt aprill – juuni 2018 elektroonselt SAIS keskkonnas http://www.sais.ee ja erandkorras juunil kell 10-16 Tartu Kunstikoolis, Eha tn. 41.
Paberkujul saab portfoolioid tuua aprillist kuni juunini aadressile Eha 41, Tartu, E-R kl 10-16.
Eksamid ja vestlused toimuvad juunil 2018.

Kandideerimiseks nõutavad dokumendid:

 • avaldus (elektroonselt www.sais.ee)
 • portfoolio
 • motivatsioonikiri “Mida ma tahan õppida? Kelleks tahan saada? Milliseid erialaseid oskusi ma tulevikus vajan?”(saab esitada koos avaldusega SAIS-is)
 • digitaalne foto 3×4 cm (saab lisada avaldusele SAIS-is)

 

III Eelneva disaini- või kunstihariduse (või sellele vastavate oskuste) baasil saab õppida:

KUNSTNIK-KUJUNDAJA  jätkuõpe – õppeaeg 1 aasta, õppekava maht 60 EKAP, õppevorm koolipõhine

Õppetöö algab septembril 2018.
Õppetöö toimub E-K kell 9.00 – 16.15

Dokumentide vastuvõtt august 2018 elektroonselt SAIS keskkonnas http://www.sais.ee ja erandkorras juunil kell 10-16 Tartu Kunstikoolis, Eha tn 41.
Paberkujul saab portfoolioid tuua augustist kuni augustini aadressile Eha 41, Tartu, E-R kl 10-16.
Eksamid ja vestlused toimuvad augustil 2018.

Kandideerimiseks nõutavad dokumendid:

 • avaldus (elektroonselt www.sais.ee)
 • portfoolio
 • motivatsioonikiri “Millises suunas soovin kunstniku ja kujundajana areneda?” (saab esitada koos avaldusega SAIS-is)
 • digitaalne foto 3×4 cm (saab lisada avaldusele SAIS-is)

 

IV Õpipoisiõpe

Õppevorm töökohapõhine
Põhi- ja keskhariduse baasil on ettevõtte olemasolul võimalik õppida 3D kunstnik-kujundaja, dekoraatori, stilisti, kujundusgraafiku ja illustraatori õppekavadel.
Vajadusel luuakse ka uus tööandja vajadustele vastav õppekava. Kontakt

NB! Avatud on ka KHB/PHB illustraatori õppekava, samuti KHB dekoraatori õppekava ning PHB stilisti õppekava, kuid nendele erialadele gruppe ei avata. Õppijaid võetakse kas õpipoisiõppesse (ettevõtte olemasolul) või tugeva erialase portfoolio ja motivatsioonivestluse alusel. Sel juhul peab õppija arvestama tavalisest suurema iseseisva panusega õppetöö planeerimisse ja juhtimisse.

PÕHJALIKUM SISSEASTUMISINFO ehk Tartu Kunstikooli vastuvõtu kord 2018/2019. õppeaastaks on: lisatakse hiljem