Erasmus+ õpilaste õpiränne

Mustri autor: Siim Tikk

Print

Konkurss

Välispraktikate konkursil saab osaleda igal aastal juuni algusest septembri alguseni. Osalemiseks tuleb hiljemalt 15. septembriks esitada avaldus, ingliskeelne Europassi CV ja vabas vormis ingliskeelne motivatsioonikiri.  Uued praktikasihtkohad kuulutame välja ja avaldame iga aasta juunis siin. Välispraktikal osalemiseks saada dokumendid aadressile  või too 4. korrusele administraatori kätte.

NB! KHB-õppijad, kellel on välja vaadatud oma välispraktikakoht, saavad oma avalduse koos praktika andmete ja organisatsiooni kontaktandmetega esitada igal aastal hiljemalt 10. jaanuariks!

Tingimused (v.a oma praktikakohaga KHB-õppijad)

Kandideerida saavad kõik õppevõlgnevuseta KHB- ning II-IV kursuse PHB-õppijad. Välispraktikal saab oselada õpingute ajal või aasta jooksul pärast TK lõpetamist. Eelisjärjekorras saavad võimaluse osalemiseks õppijad, kes ei ole varem välispraktikal käinud. Kandidaate hinnatakse nelja kriteeriumi alusel:

  • Välispraktikal osalemise motivatsioon ja eesmärk, motivatsioonikirja informatiivsus (1–5 p). Hinnatakse motivatsioonikirja alusel.
  • Inglise keele oskuse tase (1–5 p). Hinnatakse õppetöö andmete ja motivatsioonikirja alusel.
  • Erialane võimekus ja portfoolio (1–5 p). Hinnatakse õppetöö andmete ja esitatud portfoolio alusel.
  • PHB-õpilaste konkurentsis saavad lisapunkti õppijad, kes on olnud TK välispraktikantide tuutorid.

Konkursikomisjonis osalevad TK direktor, õppedirektor, inglise keele õpetaja, 2.–4. kursuse kursusejuhendajad, 1–2 erialaõpetajat, õpilasomavalitsuse esindaja ja välispraktikate koordinaator.

Motivatsioonikiri

Motivatsioonikirjas on osalejal võimalus kirjeldada oma erialaseid oskusi, koolitusvajadusi, praktika eesmärki ning ootusi praktikaprogrammile. Mida sisukam ja informatiivsem on motivatsioonikiri, seda paremad on väljavaated välispraktikale pääsemiseks, kuid ka enda jaoks kõige sobivama praktikaprogrammi tagamiseks. Motivatsioonikiri ei ole oluline ainult kandideerimisel, vaid ka vastuvõtva organisatsiooni jaoks praktika ettevalmistamisel ja programmi koostamisel. Hea motivatsioonikiri ei sõltu sõnade arvust, vaid info asjakohasusest  ja konkreetsusest. Nt võiks motivatsioonikiri sisaldada:

  •  lühikest enesetutvustust (mida ja mitmendal kursusel õpid, tugevused-nõrkused vms)
  • erialaoskuste kirjeldust, kuid ka muid oskusi, tegevusi ja huvisid
  • praktika eesmärgi, koolitusvajaduste ja ootuste kirjeldust, s.t võimalikult täpset infot selle kohta, mida sooviksid praktikal teha ja õppida, kas eelistad kooli- või ettevõttepraktikat jne.

Välispraktikaga seotud küsimustes saad abi koordinaatorilt aadressil , telefonil 53335088 või 4. korruselt.