Projekt TOY.VET

Mustri autor: Kuldar Leement

EU_flag_LLP_ET-01Toylogo

Tartu Kunstikool on sõlminud lepingu SA Archimedesega Leonardo da Vinci programmi rahastatud projekti elluviimiseks perioodil 1.10.2013-30.09.2015.

Projekti nimi on: “Practical entrepreneurship learning model for creative industry at VET level: transferring the best practices of Finland” ja lühinimi TOY.VET. Projekti maksumuseks on 213 558€ ja LdV programm rahastab sellest 160 168€.

Tegu on “transfer of innovation”-tüüpi rahvusvahelise projektiga, mille partnerriikideks on lisaks Eestile Soome, Läti ja Hispaania.

Projekti eesmärgiks on siirdada Soomest uuenduslik ettevõtlusõppemudel TOY (Työssäoppiminen yrittäjänä), mis on spetsiaalselt kohandatud kutseõppetasemele. Projekti partnerid on Tartu Kunstikool (koordinaator), Tartu Loomemajanduskeskus, Ljepaja Disaini- ja Kunstikool (kutseõppeasutus), Partus OY (mudeli väljatöötamisega seotud koolitusfirma) ja Centro Europeo de Empresas e Innovacion du Burgos (inkubatsioonikeskus). Projekti põhitegevusteks on mudeli kohandamine partnerorganisatsioonidele, õppekavade koostamine, juhendajate-mentorite koolitamine, mudeli katsetamine ühe aasta jooksul ning laiema avalikkuse teavitamine projekti tulemustest ning mudeli tutvustamine.
Käesoleva projekti raames keskendutakse loomemajandusvaldkonnale, kuid mudel on rakendatav ka teistes valdkondades ja õppetasemetel.

Projekti avamine toimus Tartu Kunstikoolis  väikese seminari raames 9.oktoobril 2013. Seal tutvustati projekti, partnereid ja TOY-mudelit.

Projekt on jagatud kahte ossa. Esimesel aastal tutvutakse põhjalikult Soome TOY-mudeli praktikaga ja tehakse valmis kava mudeli katsetamiseks siirdeorganisatsioonides. Iga organisatsioon peab mudelit enda tarbeks kohandama. Samuti analüüsitakse meeskonnaõppe metoodikat, mis on TOY-mudeli aluseks ja põhineb Tiimiakatemia õppemeetodil. Teisel aastal toimub mudeli katsetamine ja tulemuste analüüs.

Projekti raames toimub 4 seminari, kus osalevad õpetajad ja juhendajad partnerorganisatsioonidest.

I seminar toimus Soomes, Jyväskyläs 14.-18. märts 2014

Tutvusime Tiimiakatemiaga Jyväskyläs.

II seminar toimus Tartus 26.-29.juunil 2014

III seminar toimus Liepajas, Lätis.

IV seminar jälle Eestis, Tartus ja Vaskna turismitalus Munamäe külje all.

Projekti koduleht

Projekti raames toimus konverents “Let’s TOY!” 26.augustil 2015. Programm

Rohkem infot: