Kandideeri välispraktikale

Mustri autor: Siim Tikk

Print

2018/19 õa välispraktikate sihtkohad avaldame siin lehel mai lõpus. Kandideerima saab hakata kohe, kui sihtkohad on välja kuulutatud. Konkurss kestab 5. septembrini. Kandideerida saavad PHB-õppijad, kes praktika toimumise ajal on vähemalt 2. kursusel, kõik KHB-õppijad ning äsjalõpetanud (aasta jooksul peale kooli lõpetamist, kui ei ole asunud mujale õppima). Osaleda saavad õpilased, kelle õppetöös ei ole võlgnevusi ja kes valdavad inglise (või sihtriigi) keelt piisaval tasemel, et tulla toime võõras keelekeskkonnas ja osaleda praktikategevustes. Enne ja pärast õpirännet tuleb osalejal sooritada inglise või sihtriigi keele test Erasmus+ OLS-keskkonnasEelistatud on õppijad, kes pole varem välispraktikal käinud, kuid kohtade olemasolul on võimalus ka varem osalenutel. 

NB! KHB-õppijatel on igal aastal võimalus taotleda välispraktikale oma leitud organisatsioonis või ettevõttes, täites selleks avalduse hiljemalt 10. jaanuariks

Ettevõttepraktikad 2017/18:

Education & Mobility, Bilbao, Hispaania –  2 õppijat, 2 kuud
(vt kirjeldust)
Gullkistan Centre for Creativity, Island, loomeresidentuur – 1 õppija, 2 kuud, oma projekt (vt organisatsiooni kirjeldust)

Koolipraktikad tööpraktika perioodiga:

Borgarholtsskoli, Reykjavik – 2 õpilast, 2 kuud (vt kooli andmeid ja kirjeldust)
Vision West Nottinghamshire College, Mansfield, Ühendkuningriik – 2 õpilast, 1 kuu (vt kirjeldust ja erialasid)
Plymouth College Of Art, Ühendkuningriik – 2 õpilast, 1 kuu (vt kooli andmeid ja kirjeldust)

Soome kool valikust (2 kuud, kokku 4 õpilast):
Hyria Education Hyvinkää või Riihimäki (vt kooli ja erialade kirjeldust)
Sataedu Educational Federation, Nakkila (vt kirjeldust)
Lybecker Institute of Crafts and Design, Raahe (ainult üks praktikakoht!) (vt kirjeldust ja erialasid)
Ikaalinen School of Crafts and Design, Ikaalinen (vt kirjeldust ja erialasid)

Osalemiseks esita hiljemalt 5. septembriks:
1) Avaldus koos veebiportfoolio lingiga
2) Ingliskeelne Europassi CV 
3) Ingliskeelne vabas vormis motivatsioonikiri

CV ja motivatsioonikirja eesmärk on anda vastuvõtvale organisatsioonile ülevaade oma erialastest oskustest ning ootustest praktikale. Selgelt kirjeldatud ootused on vastuvõtvale organisatsioonile abiks sobiva praktikaprogrammi ettevalmistamisel. Samal ajal peaks motivatsioonikiri veenma konkursikomisjoni kandidaadi sobivuses ja motiveerituses. Oluline ei ole motivatsioonikirja tähemärkide arv või vorm, vaid selgus ja informatiivsus. Oma motivatsiooni, oskused ja ootused  võib välja tuua punktikaupa, vaba kirjeldusena või muus vormis (vt näidist).

Hindamine:
– motivatsioonikirja ja CV informatiivsus (1–5 p)
– portfoolio (1–5)
– edasijõudmine erialaõpingutes ja erialane tase (1–5)
– inglise keele oskus (1–5)
– üldine ja erialane aktiivsus ja motiveeritus (1–5 p)
– Lisaks PHB-õpilaste konkurentsis: tuutor (1 punkt iga vastuvõetud välisõpilase eest)

Konkursikomisjonis osalevad TK direktor, õppedirektor, inglise keele õpetaja, 2.–4. kursuse kursusejuhendajad, 1–2 erialaõpetajat, õpilasomavalitsuse esindaja ja välispraktikate koordinaator.

Lisainfo ja avaldused: , +372 53335088

Tutvu Erasmus+ kutsehariduse (VET = vocational education and training) õpirände kogemustega:

TK Erasmus+ õpirändajad


Õpiränne 2016 Outokumpu
Õpiränne 2015 Gubbio Art School
Õpiränne 2015 Bilbao
Õpiränne 2014 Reykjavik Art School