Rahvusvaheline koostöö

Mustri autor: Mariliis Newsome

2015_08-Erasmus+-VET-webbanner-transparentblue

Tartu Kunstikool on Erasmus+ kutsehariduse õpirände harta omanik. See viitab pikaaegse õpirändekogemusega saavutatud kvaliteedile ja on ühtlasi tunnustuseks tehtud töö eest. TK õppijatele ja töötajatele tagab harta jätkuva võimaluse oma oskusi rahvusvaheliselt täiendada.

EL elukestva õppe programmi (LLP) kutsehariduse alaprogrammi Leonardo da Vinci (LdV) raames viidi TKs aastatel 2007-2013 läbi 14 erinevat rahvusvahelist projekti, milles osalesid TK õpilased, töötajad ja partnerorganisatsioonide esindajad. 2014. aastast jätkub rahvusvaheline tegevus Erasmus+ rahastusel. Lisaks LLPle ja Erasmus Plussile korraldatakse rahvusvahelisi tegevusi mh Nordplusi ja ESFi rahastusel. Alates 2007. aastast on välispraktikatel ja -lähetustel ning teistes rahvusvahelistes tegevustes osalenud üle 180 TK õpilase ja töötaja.

Rahvusvahelist õpirännet ja koostööd korraldatakse TKs eesmärgiga arendada õppijate ja töötajate erialast, keelelist ja sotsiaalset võimekust toimetulekuks rahvusvahelistuval tööturul ning harjumuspärasest erinevas keele- ja kultuurikeskkonnas. Seetõttu pööratakse välispraktikaid, õppelähetusi ja rahvusvahelisi koostööprojekte korraldades võrdselt tähelepanu nii erialaseid kui ka sotsiaalseid, keelelisi ja kultuurilisi teadmisi-oskusi arendavatele tegevustele.

Tartu Kunstikooli rahvusvahelistumise strateegiaga 2015-2020 saab tutvuda siin.

Tartu Kunstikool on Euroopa kunstikoolide võrgustiku ArtECulti liige. Koostööd tehakse ka partneritega väljastpoolt võrgustikku.

TK partnerid Euroopas
G. Mazzatinti Gubbio Art High School, Itaalia
Reykjavik Borgarholtsskóli
Lybecker Institute of Crafts and DesignSoome
Städtische Berufsschule für Buchbindetechnik und Fotografie, München
Reykjavik Art School
Grafikwerkstatt Dresden
Gullkistan Centre for Creativity, Island
Hyria Education, Soome
Istituto Omnicomprensivo Polovalboite Cortina d’Ampezzo, Itaalia
Jyväskylä Educational Consortium, Soome
Education & Mobility Bilbao, Hispaania
Keuda Vocational College, Pekka Halonen AcademySoome
Liepaja School of Art and Design, Läti
Lycée des Métiers Toulouse-Lautrec, Prantsusmaa
Marijampolės profesinio rencimo centras, Leedu
North Karelia College Outokumpu, Soome
Plymouth College Of Art, Suurbritannia
Riga Jāņa Rozentāla Rīgas Mākslas vidusskola, Läti
Sataedu Vocational Institute, Soome
Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium, Ungari
Centro Zalima, Hispaania
Ljubljana Secondary School of Multimedia and Graphic Technology, Sloveenia
Design Forum Finland
Sastamala Educational Consortium
Ikaalinen College of Craft and Design
, Soome
Vision West Nottinghamshire College,  Ühendkuningriik
College of Design and School of Art of Burgos, Hispaania
European Centre of Entrepreneurship and Innovation, Burgos
Riga School of Design and Art 

Print          Nordplus_RGB_EN+200x52