Õpipoisiõpe ehk töökohapõhine õpe

Mustri autor: Mariliis Newsome

Tartu Kunstikool on valmis töökohapõhist õpet ellu viima koolis õpetatavatel erialadel, kui on olemas huvituv ettevõte ja õpilased. Oleme valmis välja töötama ka täiesti uue õppekava, mis vastab tööandja vajadusele.

 

 

Töökohapõhise õppe koolituskohtadele võtame vastu neli korda aastas:
novembris (õpingute algus jaanuar-märts),
aprillis (õpingute algus aprill-juuli),
mais (õpingute algus august-september)
augustis (õpingute algus oktoober-detsember).

Õppe aluseks on õppekava, mis on valminud kooli ja ettevõtte koostöös. Õppe läbiviimiseks sõlmivad kool, õppija ja ettevõte kolmepoolse praktikalepingu.

Töökohapõhisest õppest õppijale

Töökohapõhisest õppest tööandjale

Korduma Kippuvad Küsimused

Õpipoissi tasustatakse tunnitasu alusel ja mõnel kuul on  töötunde nii vähe, et sotsiaalmaksu miinimum ei täitu. Kas ettevõte peab siiski miinimumkuutasu summalt tasuma sotsiaalmaksu? Sotsiaalmaksuseaduse § 2 lõike 2 kohaselt tasutakse sotsiaalmaksu minimaalselt kuutasu alammääralt töötajate ja ametnike puhul. Seega, kui õpipoisiga on sõlmitud tööleping, on selle alusel makstav tasu töötasu ning kehtivad tavalised sotsiaalmaksu tasumise reeglid (sh minimaalne tasu, millelt sotsiaalmaksu maksma peab). Kui õpipoisiga töölepingut sõlmitud ole, ei kehti miinimum kuutasult sotsiaalmaksu maksmise kohustus ning sotsiaalmaksu makstakse praktikalepingu alusel makstud tasult.

Kas õppija tasustamist õppeperioodi ajal võiks käsitleda ka stipendiumina? Õpipoisile makstava tasu käsitamiseks stipendiumina ei ole hetkel alust. Olemuslikult on tegu töö tegemise/teenuse osutamise eest makstava tasuga.

Kas õpipoiss tuleb kanda töötajate registrisse? Jah, tööandja peab õpipoisi kandma  töötamise registrisse. Kõik füüsilise isiku töötamised, millelt tekib maksukohustus Eestis, tuleb registreerida. Ka võlaõigusliku lepingu alusel.

Õpipoisiõpe Tartu Kunstikoolis: planeerime 2017. aastal avada õpipoisiõppe grupi, mis koosneb erinevate erialade õppijatest.  Seni on kasutanud töökohapõhist õpet enamasti ettevõtete töötajad erialaste teadmiste ja oskuste täiendamiseks ning kvalifikatsiooni tõstmiseks.

Infopäeva poster A2_Kaisa Hurt         Vaata lisa: Delfist ja Kutseharidus.ee

Meede: 1.5.2. Kutsehariduse maine tõstmine, õpipoisiõppe laiendamine.

Projekt: PRÕM

Tegevus: 8.6 Täiendavate töökohapõhise õppe õppekohtade loomine 2015-2018