Praktika ja VÕTA dokumendid

Mustri autor: Laura Repp

VÕTA – varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine

Kui oled oma eelnevas haridus- ja tööelus juba nii mõndagi õppinud, on Sul võimalus neid õpingute osana või kutse taotlemisel kasutada. VÕTA eesmärgiks on väärtustada õpilase oskusi ja teadmisi, sõltumata sellest millal, kus ja millises vormis need omandati.

 

Õpilastele vajalikud praktikadokumendid ning VÕTA vormid saab kätte siit:

 

VÕTA avaldused, avamiseks vajuta nimel:

Õppeainete arvestamine

Täiendusõppe arvestamine

Töökogemuse ülekandmine

NB! Peale täidetud vormi on vaja tuua ka vaba vormis kirjutatud sooviavaldus VÕTA rakendamise kohta.

Praktikadokumendid:

Õpilase praktikapäevik ja praktikaaruanne

Praktikajuhendaja hinnang
Vajaliku dokumendi täitmiseks laadige see esmalt alla!