Kalenderplaan

Mustri autor: Laura Laasik

2016./2017. ÕPPEAASTA KALENDERPLAAN

 

sügissemester

N, 01.09.2016

õppeaasta avaaktus kell 12.00

01.09–23.12

PHB ja KHB põhiõppe gruppide sügissemester

16 õppenädalat

01.09

“Loovalt tööle!” 3D ja trükimeedia kujundusgraafikute õppetöö algus

05.–6.09

Kunstnik-kujundaja õppekavale kandideerinute vestlused

12.09

KuKu jätkuõppe kursuse õppetöö algus

12.09.2016–11.01.2017

KuKu grupi I projekt (I projekti kaitsmine 11.01.2017)

18 õppenädalat

02.09–28.10

sügissemestri I pool, õppetöö

8 õppenädalat

05.09–10.09

TALGUNÄDAL
5.–7.09 I kursuse PHB + I kursuse 3D KHB talgud

8.–10.09 I kursuse KHB stilistide ja trükimeedia kujundajate talgud

13.–16.09

KuKu grupi talgunädal

24.10–28.10

sügissemestri I poole (vahe)hindamised PHB gruppidel

24.10–28.10

I kursuse PHB valikainete nädal

3.–5.11

I kursuse KHB valikainete nädal

31.10–23.12

sügissemestri II pool, õppetöö

8 õppenädalat

19.12–23.12

sügissemestri hindamised (PHB)

12.12–16.12

I kursuse PHB valikainete nädal

20.12–23.12

I kursuse KHB valikainete nädal

2.–6.01.2017

KuKu grupi iseseisva töö nädal

24.12.2016–08.01.2017

jõuluvaheaeg phb + i, II 3d khb

24.12.2016–04.01.2017

jõuluvaheaeg i stil khb, i kuj khb, ii dek khb, ii kuj khb

 

III kursuse (KHB) ja IV kursuse (PHB) sügissemester + kaitsmiste eelne periood (23 õppenädalat)

02.09–21.10

õppetöö

7 õppenädalat

24.10–16.12

ettevõttepraktika

8 õppenädalat

19.12–23.12

õppetöö, tsüklinädal

1 õppenädal

24.12.2016–01.01.2017

jõuluvaheaeg

02.01–04.02

õppetöö

5 õppenädalat

02.01–06.01

vaatluspraktika, õppereis

1 õppenädal

06.02–17.02

lõpueksamid

2 õppenädalat

23.02

kooli lõpuaktus kell 12.00

 

Kevadsemester

09.01–30.06

kevadsemester, v.a.:

05.01 I kuj + stil KHB, II kuj + dek KHB kevadsemestri algus

09.01 I, II 3D KHB kevadsemestri algus

24 õppenädalat

16.01–14.06

KuKu grupi II projekt (II projekti kaitsmine 05.06)

22 õppenädalat

27.02–03.03

I kursuse PHB valikainete nädal

9.–11.03

I kursuse KHB valikainete nädal

13.03–17.03

kevadsemestri vahehindamised PHB gruppidel

18.03–26.03

kevadine koolivaheaeg (PHB), teistel õppetöö

27.03–30.06

kevadsemestri II pool, õppetöö

14 õppenädalat

02.05–05.05

I kursuse PHB valikainete nädal

11.05–13.05

I kursuse KHB valikainete nädal

29.05–02.06

kevadsemestri hindamised (PHB)

05.06–09.06

II kursuse (PHB) komplekseksam

12.06–16.06

III kursuse (PHB) ja II kursuse sess (KHB) komplekseksam

05.06–16.06

I kursuse PHB, KHB + III 3D PHB  maalipraktika

2 nädalat

12.06–16.06

II kursuse (PHB) maalipraktika

1 nädal

26.06–30.06

I kursuse PHB valikainete nädal

15.06–17.06

I kursuse KHB valikainete nädal

12.06-16.06

II kursuse PHB kaasaegse kunsti valikaine

26.06–30.06

II kursuse PHB kunstiprojekti esitlemine

17.04–02.06

3D II modelleerija-visualiseerija ettevõttepraktika

7 õppenädalat

05.06–09.06

3D II  modelleerija-visualiseerija õppetöö

1 õppenädal

14.06

3D II  modelleerijate-visualiseerijate ja KuKu õpilaste individuaalsete portfooliote kaitsmine

L, 17.06.2017

lõpuaktus: 3d ii khb + kuku grupp

 

Muud sündmused 2016.–2017. õppeaastal (täieneb)

22.–23.09, 25.–26.09

Täiendkoolitus: sissejuhatus valgustuskunsti (Johanna-Mai Vihalem), 30 tundi

16.09.2016

TK 65 oksjon

27.10.2016

III rahvusvahelise fotonäituse avamine Vanemuise Kontserdimajas

Julgustuskursus kujundajale: paberilt arvutisse (K. Krüspan, …)

Loomeettevõtlusega alustamine: toode, teenus, klient (A. Kingsepp, J. Vallikivi), 40 tundi

Veebilehe loomine: disain ja tehnika (B. Hercheg), 30 tundi

Sissejuhatus tüpograafiasse: kirja kasutamine firmagraafikas ja turunduses (K. Kreis, D. Jeršov, B. Hercheg), 20 tundi

https://docs.google.com/document/d/1NpZ4fqZRrcLqnwi-bsBZU5-b1gR5KtkDsXTqRpgYdm0/edit