Kalenderplaan

Mustri autor: Kuldar Leement

 NB! Kalenderplaani võib tulla täiendusi.

2017./2018. ÕPPEAASTA KALENDERPLAAN

sügissemester

R, 01.09.2017 õppeaasta avaaktus kell 12.00

 

04.09–22.12 PHB ja KHB sügissemestri õppetöö 16 õppenädalat
04.09–20.12 Projekti “Loovalt tööle” 3D tootedisaini assistent ja kujundaja sügissemestri õppetöö ja tööklubi

 

14+2 õppenädalat
04.09–20.10 sügissemestri I pool, õppetöö

 

7 õppenädalat
04.09–09.09 TALGUNÄDAL
04.–06.09 I PHB 3D+dek+kuj, I 3D KHB talgud07.–09.09 I KHB stil+dek, kuj talgud
16.10–20.10 PHB vahehindamised
23.10–27.10 valikainete nädal:

üldkunstioskuste töötoad I PHB + I KHB

erialaste oskuste töötoad II PHB + II KHB + III PHB

1 õppenädal
30.10–08.12 sügissemestri II pool, õppetöö

 

6 õppenädalat
11.12–15.12 valikainete nädal:

üldkunstioskuste töötoad I KHB

(I PHB: ettevalmistus üldkunstiainete hindamisteks)

erialaste oskuste töötoad II PHB + II KHB + III PHB

1 õppenädal
18.18–22.12

(jätkub 08.01–12.01)

valikainete nädal:

erialased koostööprojektid

III PHB + II KHB + IV 3D

1 õppenädal
18.12–22.12 (üldkunstiainete) hindamised I PHB, II PHB

õppetöö nädal I KHB

23.12.2017–

07.01.2018

 

jõuluvaheaeg

 

 

III KHB ja IV PHB sügissemester + kaitsmiste eelne periood (23 õppenädalat)

04.09–20.10 õppetöö 7 õppenädalat
23.10–15.12 ettevõttepraktika 8 õppenädalat
18.12–22.12 õppetöö või tsükliõppenädal 1 õppenädal
23.12.2017–07.01.2018 jõuluvaheaeg

 

08.01–12.01 õppetöö või tsükliõppenädal 1 õppenädal
15.01–09.02 õppetöö ja IV PHB vaatluspraktika 4 õppenädalat
12.02–18.02 lõpueksam 1 õppenädal
19.02–23.02 kooli lõpuaktus

Riigipühad sügissemestril:

24. detsember – jõululaupäev (pühapäev)

25. detsember – esimene jõulupüha (esmaspäev)

26. detsember – teine jõulupüha (teisipäev) 

Kevadsemester

08.01–29.06 PHB ja KHB kevadsemestri õppetöö 24 õppenädalat
08.01–15.04 Projekti “Loovalt tööle” 3D tootedisaini assistent ja kujundaja praktika ja kevadsemestri õppetöö 14 nädalat
08.01–12.01 II PHB õppetöö 1 õppenädal
08.01–12.01 valikainete nädal:

üldkunstioskuste töötoad I PHB + I KHB

erialased koostööprojektid II KHB + III PHB + IV 3D

1 õppenädal
15.01–23.02 kevadsemestri I periood, õppetöö 6 õppenädalat
26.02–04.03 PHB vaheaeg

KHB õppetöö

 

1 (õppe)nädal

05.03–13.04 kevadsemestri II periood, õppetöö 6 õppenädalat
09.04–13.04 PHB vahehindamised
16.04–20.04 valikainete nädal:

üldkunstioskuste töötoad I PHB + I KHB

kaasaegse kunsti projektid II PHB + II KHB

1 õppenädal
16.04–20.04 III PHB riigieksamite (RE) ettevalmistus (valik)  või valikainete nädal (RE valiku asendus)
23.04–01.06 kevadsemestri III periood, õppetöö 6 õppenädalat
28.05–01.06 (üldkunstiainete) hindamised II PHB, III PHB
04.06–08.06 (üldkunstiainete) hindamised I PHB

näituseprojekti esitlemine II PHB

tsükliõppenädal III PHB

1 õppenädal
04.06–08.06 komplekseksam II KHB (va 3D), õppetöö II 3D KHB 1 õppenädal
04.06–15.06 maalipraktika I KHB 2 õppenädalat
11.06–15.06 komplekseksam II PHB +III PHB (va 3D), II 3D PHB õppetöö

näituseprojekti esitlemine II KHB

1 õppenädal
11.06–20.06 maalipraktika I PHB (10 päeva) 2 nädalat
18.06–22.06 valikainete nädal:

erialaste oskuste töötoad

II PHB+III PHB+I KHB+II KHB

1 nädal
25.06–28.06 valikainete nädal:

üldkunstioskuste töötoad I PHB + I KHB

1 nädal
25.06–28.06 II KHB tsükliõppenädal (vajadusel)

II PHB õppetöö (vajadusel) või vaba nädal

III PHB vaba nädal või valikainete nädal (RE valiku asendus)

R, 22.06 lõpuaktus  (KuKu grupp)

Õppetööd mõjutavad riigipühad kevadsemestril

23. veebruar – lühendatud tööpäev, tunnid kuni kell 12.15

24. veebruar – iseseisvuspäev, Eesti Vabariigi aastapäev (laupäev)

29. märts – tunnid kuni kell 16.15

30. märts – suur reede (reede)

29. märts ja 31. märts – 1-2 KHB õppetööd ei toimu, iseseisev töö

1. mai – kevadpüha (teisipäev)

30. aprill ja 2. mai – 1 3D KHB õppetööd ei toimu, iseseisev töö

22. juuni – lühendatud tööpäev, tunnid kuni kell 12.15

23. juuni – võidupüha (laupäev)