Jätkuõpe – KUKU grupp

Mustri autor: Kuldar Leement

Kunstnik-kujundaja jätkuõppijal on olemas eelnev disaini- või kunstivaldkonna haridus või sellele vastavad oskused. Õpe kestab 1 aasta.

KUKU õpe annab võimaluse oma oskusi edasi arendada, teha meeskonnatööd, saada tööturul konkurentsivõimelisemaks. Hästi sobib see ka neile kunsti/disainivaldkonna inimestele, kes on mõelnud loomeettevõtlusega tegelemise peale. KUKU õppekava koosneb kahest olulisest osast: meeskonna- ehk tiimitöö ja individuaalne areng. Tiimiõpe baseerub TOY mudelil ja eeldab suurt pühendumist tiimi ühistele eesmärkidele, koostööle, koos õppimisele läbi praktika. Õppe käigus viiakse ellu 2 meeskondlikku projekti. Individuaalne areng keerleb kunstiliste oskuste ümber. Igaüks seab endale personaalsed eesmärgid, mida soovitakse õppe jooksul saavutada. Isiklik õpetaja-mentor toetab seda protsessi. Lisaks peavad õppijad lugema valdkonnaga seotud kirjandust ja koguma nn lugemispunkte. Õppija võtab vastutuse oma eesmärkide saavutamise osas ja see on eelduseks ka lõputunnistuse saamisel.

Sisseastumisinfo

KUNSTNIK-KUJUNDAJA  jätkuõpe – õppeaeg 1 aasta, õppekava maht 60 EKAP, õppevorm koolipõhine

Õppetöö algab 11. septembril 2017.
Õppetöö toimub E-K kell 9.00 – 16.15

Dokumentide vastuvõtt 21. – 25. august 2017 elektroonselt SAIS keskkonnas http://www.sais.ee ja erandkorras 25. juunil kell 10-16 Tartu Kunstikoolis, Eha tn 41.
Paberkujul saab portfoolioid tuua 21. augustist kuni 25. augustini aadressile Eha 41, Tartu, E-R kl 10-16.
Eksamid ja vestlused toimuvad 29. – 30. augustil 2017.

Kandideerimiseks nõutavad dokumendid:

  • avaldus (elektroonselt www.sais.ee)
  • portfoolio
  • motivatsioonikiri “Millises suunas soovin kunstniku ja kujundajana areneda?” (saab esitada koos avaldusega SAIS-is)
  • digitaalne foto 3×4 cm (saab lisada avaldusele SAIS-is)