Jätkuõpe – KUKU grupp

Mustri autor: Laura Laasik


KUKU ehk kunstnik-kujundaja 5. taseme kujundaja jätkuõppe 1-aastane õppekava on mõeldud neile, kellel on kunsti- või disainivaldkonna haridus (vähemalt 4.  ehk kutseõppe tase)  või kes on iseseisvalt  4. tasemele vastavad oskused omandanud. Õppeaasta lõpus sooritatakse 5. taseme kujundja kutseeksam spetsialiseerumisega kujundusgraafiku, illustraatori, dekoraatori, stilisti või 3D kujundaja erialale.

Õpe on tasuta. Kontakttunnid toimuvad E, T, K ja õpe kestab 1 aasta.

KUKU õpe annab võimaluse oma oskusi edasi arendada, teha meeskonnatööd, saada tööturul konkurentsivõimelisemaks. Hästi sobib see ka neile kunsti/disainivaldkonna inimestele, kes on mõelnud loomeettevõtlusega tegelemise peale. KUKU õppekava koosneb kahest olulisest osast: meeskonna- ehk tiimitöö ja individuaalne areng. Tiimiõpe baseerub TOY mudelil ja eeldab suurt pühendumist tiimi ühistele eesmärkidele, koostööle, koos õppimisele läbi praktika. Õppe käigus viiakse ellu 2 meeskondlikku projekti. Individuaalne areng keerleb kunstiliste oskuste ümber. Igaüks seab endale personaalsed eesmärgid, mida soovitakse õppe jooksul saavutada. Isiklik õpetaja-mentor toetab seda protsessi. Lisaks peavad õppijad lugema valdkonnaga seotud kirjandust ja koguma nn lugemispunkte. Õppija võtab vastutuse oma eesmärkide saavutamise osas ja see on eelduseks ka lõputunnistuse saamisel.

Sisseastumisinfo

KUNSTNIK-KUJUNDAJA  jätkuõpe – õppeaeg 1 aasta, õppekava maht 60 EKAP, õppevorm koolipõhine

Õppetöö algab 11. septembril 2017.
Õppetöö toimub E-K kell 9.00 – 16.15

Dokumentide vastuvõtt  elektroonselt SAIS keskkonnas http://www.sais.ee
Paberkujul saab portfoolioid tuua aadressile Eha 41, Tartu, E-R kl 10-16.
Eksamid ja vestlused septembri esimesel nädalal.
Lisainfo:

Kandideerimiseks nõutavad dokumendid:

  • avaldus (elektroonselt www.sais.ee)
  • portfoolio (mis tõendab 4. taseme kutseoskusi)
  • motivatsioonikiri “Millises suunas soovin kunstniku ja kujundajana areneda?” (saab esitada koos avaldusega SAIS-is)
  • digitaalne foto 3×4 cm (saab lisada avaldusele SAIS-is)

Kutsestandarditest saate lähemalt lugeda siit.
4. taseme kujundaja kutsestandard
5. taseme kujundaja kutsestandard

Tartu Kunstikoolil on 2017. aastast alates kutseandja õigused, sel kevadel kooli lõpetanud said esimestena ka juba lõputunnistusega kaasa kutsetunnistused.