Õppimine

Mustri autor: Kuldar Leement

Infot Tartu Kunstikoolis õppimise kohta (see on üldinfo, arvestama peab õppekorraldusest tulenevate muudatustega!)

 • TK on riiklik kutsekool, kus õppimine on tasuta. Õppida saab põhihariduse (PHB) ja keskhariduse (KHB) baasil ning kunstihariduse/oskuste baasil jätkuõppes
 • Grupid on tavaliselt 15-liikmelised, üldainetes (eesti keel, bioloogia jne) moodustatakse sageli liitgruppe
 • PHB õppijad osalevad õppetöös E-R, KHB õppijad ainult 3 päeva (nende iseseisva töö maht on 50%). KHB õppijatel on ka nädalasi õppetsükleid. Koolipäeva pikkus on tavaliselt 9.00-16.15. Koolikella meie koolis pole, tund kestab korraga minimaalselt 2×45 minutit. Vahepeal on 15 min paus
 • PHB õppijatel on õpe pikem kui gümnaasiumis, õpitakse 3,5 a. Keskharidus omandatakse erialaainete kaudu (näiteks inglise keel on lõimitud veebigraafikaga või kunstiajalugu 3D mudelite loomisega)
 • PHB õppijatel on valikuvabadus võtta juurde üldaineid (kas kunstikoolis või täiskasvanute gümnaasiumis) või õppida tasuta veel ühe aasta pärast kunstikooli täiskasvanute gümnaasiumis
 • Lõunapaus on 12.15-13.00. PHB õppijad saavad tasuta süüa TÜ õppehoones aadressil Salme 1a (koolilõuna talongid).
 • Õppeaasta kestab 1. septembrist kuni 30. juunini ja jaguneb kaheks: sügis- ja kevadsemestriks. Poole semestri möödumisel toimub vahehindamine, semestri lõpus aga lõplik hindamine 3-liikmelise komisjoniga. Lõplikud hindamised on avalikud. Hinnatakse 10-palli süsteemis
 • Jõuluvaheajal puhkavad kõik, kevadvaheajal enamasti vaid PHB õppijad
 • 2 korda õppeaastas on võimalik taotleda põhi- ja eritoetust. I kursus saab toetust taotleda kevadsemestriks. Lisaks saavad õppijad, kelle alaline elukoht asub väljaspool Tartu linna, taotleda sõidutoetust
 • Majutamiseks on mõned kohad võimalik saada Tartu Kutsehariduskeskuse ühiselamusse. PHB õppijad saavad majutustoetust 50.- eurot kuus (lepingu olemasolul). KHB õppijatele on avatud Tartu Üliõpilasküla ja kõik muud võimalused
 • Iga õpilane saab kapi, uksekaardi, õpilaspileti ja kooli meiliaadressi
 • Õpingute jooksul läbitakse erinevat tüüpi praktikaid. Võimalik on kandideerida välispraktikale.
  – Tööpraktika ettevõtteson õppekava osa, mille ajal õpilane täidab töökeskkonnas juhendaja juhendamisel kindlate õpieesmärkidega töö- ja õppeülesandeid.– Erialane vaatluspraktika. Kunstikoolis on traditsioon korraldada erialaseid vaatluspraktikaid, et laiendada õppijate silmaringi ning arendada maitsemeelt. On käidud Varssavis, Krakowis, Prahas, Londonis, Madriidis, Barcelonas, Stockholmis, Tallinnas ja Riias sõltuvalt sellest, millised on õppijate ja kooli rahalised võimalused. Vaatluspraktikate tulemusel on korraldatud näitusi ning koolisiseseid üritusi. Näiteid vaatluspraktikatest Riias ja Tallinnas saab lugeda osalejate blogidest.– Suvine maalipraktika

– Välispraktika. Tartu Kunstikool on Erasmus+ õpirände harta omanik. See tähendab, et igal aastal on kooli õppijatele ja töötajatele tagatud võimalus kandideerida praktikatele ja õppereisidele rahvusvaheliste partnerite juures. Näidet välispraktika kohta saab lugeda osaleja blogist.

NB! Kesk- või kõrgharidusega õppijatele oluline info: VÕTA (s.t. varasema õppe- ja töökogemuse arvestamise) taotlemiseks vajalikud dokumendivormid asuvad alamkataloogis “Praktika ja VÕTA dokumendid” .