Sisseastumisavaldusi Tartu Kunstikooli võetakse vastu kuni 20. juunini 2017

Mustri autor: Mariliis Newsome

2017/18 õppeaastal võetakse Tartu Kunstikooli õppima:

põhikooli baasil: dekoraatori, kujundusgraafiku ja 3D kunstnik-kujundaja erialadele

keskhariduse baasil: dekoraatori, stilisti, kujundusgraafiku ja 3d kunstnik-kujundaja erialadele

keskhariduse baasil: jätkuõppesse kunstnik-kujundaja erialale.

 

Kandideerimisel nõutavad dokumendid on järgmised:

a) avaldus, mida saab esitada perioodil 1. aprill – 20. juuni 2017 või jätkuõppesse perioodil 21. – 25. august 2017 http://www.sais.ee keskkonnas (edaspidi SAIS)

 

b) portfoolio ehk esitlusmapp õpilaskandidaadi tehtud töödest (kuulub tagastamisele)

 

c) põhihariduse baasil sisseastujatel motivatsioonikiri: Miks ma tahan õppida Tartu Kunstikoolis?

 

d) keskhariduse baasil sisseastujatel motivatsioonikiri: Mida ma tahan õppida? Kelleks tahan saada? Milliseid erialaseid oskusi ma tulevikus vajan?

 

e) jätkuõppe õppekavale sisseastujatel motivatsioonikiri: Millises suunas soovin kunstniku ja kujundajana areneda?

 

f) motivatsioonikirja saab esitada koos avaldusega SAIS-is

 

g) digitaalne dokumendifoto 3×4 cm, mille saab lisada avaldusele SAIS-is.

 

Õpe Tartu Kunstikoolis on tasuta. Õppijatel on võimalik saada stipendiumi ja sõidutoetust. Võimalik on õppima asuda põhihariduse (PHB) ja keskhariduse (KHB) baasil. Grupid on maksimaalselt 15-liikmelised, üldainetes (eesti keel, bioloogia jne) moodustatakse sageli liitgruppe.
PHB õppijad osalevad õppetöös E-R, KHB õppijad ainult 3 päeva. Koolipäeva pikkus tavaliselt 9.00-16.15. Koolikella koolis pole, tund kestab korraga minimaalselt 2×45 minutit. Vahepeal on 15 min paus. Lõunapaus 12.15-13.00. PHB õppijad saavad tasuta süüa TÜ õppehoones aadressil Salme 1a (talongid).
Majutamiseks on mõned kohad võimalik saada Tartu Kutsehariduskeskuse ühiselamusse. PHB õppijad saavad majutustoetust 50.- eurot kuus (lepingu olemasolul). KHB õppijatele on avatud Tartu Üliõpilasküla ja kõik muud võimalused.
Õppeaasta kestab septembrist juuni lõpuni ja jaguneb kaheks: sügis- ja kevadsemestriks. Poole semestri möödumisel toimub vahehindamine, semestri lõpus aga lõplik hindamine 3-liikmelise komisjoniga. Jõuluvaheajal puhkavad kõik, kevadvaheajal enamasti vaid PHB õppijad.
Kaks korda õppeaastas on võimalik taotleda põhi- ja eritoetust. I kursus saab toetust taotleda kevadsemestriks. Lisaks saab taotleda sõidutoetust. Õpingute jooksul läbitakse nelja tüüpi praktikat. Iga õpilane saab kapi, uksekaardi, õpilaspileti ja kooli meiliaadressi.
digilaud, arvuti ja käsi