Lühiinfo: erialad, sisseastumisel nõutavad dokumendid ja info kooli korralduse kohta

Mustri autor: Laura Repp

2018/19 õppeaastal võetakse Tartu Kunstikooli õppima:

põhikooli baasil: dekoraatori, kujundusgraafiku ja 3D kujundaja erialadele

keskhariduse baasil: stilisti, kujundusgraafiku ja 3D kujundaja erialadele

keskhariduse baasil: jätkuõppesse kunstnik-kujundaja erialale.

Kandideerimisel nõutavad dokumendid on järgmised:

a) avaldus, mida saab esitada perioodil 9. aprill – 25. juuni 2018 või jätkuõppesse perioodil 21. – 29. august 2017 http://www.sais.ee keskkonnas (edaspidi SAIS)
b) portfoolio ehk esitlusmapp õpilaskandidaadi tehtud töödest (kuulub tagastamisele)
c) põhihariduse baasil sisseastujatel motivatsioonikiri: vt. teema Sisseastumine alt
d) keskhariduse baasil sisseastujatel motivatsioonikiri: vt. teema Sisseastumine alt
e) jätkuõppe õppekavale sisseastujatel motivatsioonikiri: Millises suunas soovin kunstniku ja kujundajana areneda?
f) motivatsioonikirja saab esitada koos avaldusega SAIS-is
g) digitaalne dokumendifoto 3×4 cm, mille saab lisada avaldusele SAIS-is.

Õpe Tartu Kunstikoolis on tasuta. Õppijatel on võimalik saada stipendiumi ja sõidutoetust. Võimalik on õppima asuda põhihariduse (PHB) ja keskhariduse (KHB) baasil. Grupid on maksimaalselt 15-liikmelised, üldainetes (eesti keel, bioloogia jne) moodustatakse sageli liitgruppe. PHB õppijad osalevad õppetöös E-R, KHB õppijad ainult 3 päeva. Koolipäeva pikkus tavaliselt 9.00-16.15. Koolikella meie koolis pole, tund kestab korraga minimaalselt 2×45 minutit. Vahepeal on 15 min paus. Lõunapaus 12.15-13.00. PHB õppijad saavad tasuta süüa (toidutalongid).

Majutamiseks on mõned kohad võimalik saada Tartu Kutsehariduskeskuse ühiselamusse. PHB õppijad saavad majutustoetust 50.- eurot kuus (lepingu olemasolul). KHB õppijatele on avatud Tartu Üliõpilasküla ja kõik muud võimalused.

Õppeaasta kestab septembrist juuni lõpuni ja jaguneb kaheks: sügis- ja kevadsemestriks. Poole semestri möödumisel toimub vahehindamine, semestri lõpus aga lõplik hindamine 3-liikmelise komisjoniga. Lõplikud hindamised on avalikud. Hinnatakse 10-palli süsteemis. Jõuluvaheajal puhkavad kõik, kevadvaheajal enamasti vaid PHB õppijad. 2 korda õppeaastas on võimalik taotleda põhi- ja eritoetust. I kursus saab toetust taotleda kevadsemestriks. Lisaks saab taotleda sõidutoetust. Õpingute jooksul läbitakse 4 tüüpi praktikat. Iga õpilane saab kapi, uksekaardi, õpilaspileti ja kooli meiliaadressi.

Margus Teska foto “Enne ja pärast” enne ja pärast