Lõppenud projektid

Mustri autor: Mariliis Newsome


Loovuse ja innovatsiooniga tööturule

2013–2015
Meede 1.3.1 “Kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurendamine”
Projekti number: 1.3.0102.13-0484
Kogumaksumus: 212 981 eurot
Toetus: 181 033 eurot

Kunstikutsehariduse disainivaldkonna erialade õppekavaarendus ja õpetuse taseme tõstmine
2011–2013
Meede “Õppijakeskse ja uuendusmeelse kutsehariduse arendamine ning elukestva õppe võimaluste laiendamine”
Projekti number:  1.1.0801.10-0052
Kogumaksumus: 70 780 eurot
Toetus: 60 163 eurot

Digikunsti eelkool
2011–2013
Meede “Õppijakeskse ja uuendusmeelse kutsehariduse arendamine ning elukestva õppe võimaluste laiendamine”
Projekti number:  1.1.0801.10-0055
Kogumaksumus: 36 111 eurot
Toetus: 36 111 eurot