Loomeettevõtlusega alustamine: toode, teenus, klient (õppekava)

Mustri autor: Mariliis Newsome

Tööalane koolitus “Loomeettevõtlusega alustamine: toode, teenus, klient”

ÕPPEKAVA
80 akadeemilist tundi (kontakttunde 40), toimub eesti keeles, õppekavarühm: moe-, sise ja tööstusdisain. Tunnistuse saamiseks vajalik osaleda 70% kontakttundides.

Koolitajad: Juta Vallikivi ja Aet Kingsepp

Sihtrühm:

Sihtrühma kuuluvad inimesed, kes on alustanud või plaanivad alustada ettevõtlusega loomemajandusevaldkonnas. Vanuselisi ja hariduslikke piiranguid ei ole, samas eelistatakse järgmiseid riskigruppe: erialase- või keskhariduseta inimesi ja inimesi 50+ vanusegrupist. Eelistame luua grupi, kus on esindatud erinevad earühmad ja valdkondade esindajad. Grupi optimaalne suurus 10-15 inimest. Õpingute alustamise nõudmiseks on valmisolek alustada väikeettevõtlusega või juba ettevõtljana tegutsemine.

Koolituse läbinu:

  • oskab analüüsida ettevõtte tooteid ja teenuseid kliendi seisukohast;
  • teab, mis on võrgustikud, kuidas neid saab luua, arendada ja hoida;
  • on välja arendanud oma ettevõtte põhitoote ja selle müügikontseptsiooni;
  • teab, milleks on vaja firma visuaalset identiteeti, visiooni ja eesmärke;
  • teab, mis on brändimine ja oskab kasutada brändi-ümbriku tööriista – on ära kirjeldanud oma brändi komponendid;
  • teab, kuidas teostada ajajuhtimist ja leidnud endale kõige sobivama meetodi;
  • tunneb loova turunduse võimalusi väikesele ettevõttele – on loonud turunduskava oma ettevõttele;
  • teab, kuidas määratleda klienti ja kuidas jõuda oma sihtrühmani.
  • on omandanud esmased toote ja teenuse disainimise tööriistad;
  • on läbi mõelnud oma ettevõtluspõhimõtted.

Õppe sisu (peamised teemad ja alateemad):

  1. Tiimiõpe ja eesmärkide seadmine
  2. Töö klientidega ja võrgustumine
  3. Toodete ja teenuste arendamine
  4. Teenuse ja toote disain ning brändimine
  5. Enesejuhtimine ja tiimi juhtimine
  6. Loovus ja turundus
  7. Pakkumised ja klientide leidmine
  8. Oma arengusuuna määramine ja kasv ettevõtjana

Nõuded õppe lõpetamiseks:

Koostatud äriplaani tahvel oma ettevõttele/äriideele
Brändikavand (sh firma visioon, missioon, eesmärgid jne)
Disainitud toode või teenus
Kliendisegmendi kirjeldus ja esimene kliendisuhe
Liftikõne esitlus
Loetud kirjandus ( 1 valdkonnaga seotud raamat või 5 artiklit)

Koolitajate andmed:
Juta Vallikivi – tiimicoach (Tiimiakatemia sertifikaat), ettevõtlusõppe arendaja  Tartu Kunstikoolis
Aet Kingsepp – TOY coach (koolitaja Partus OY), üldkunstiainete õpetaja