Kunstiõppurid saadeti “kolhoosi”

Mustri autor: Mariliis Newsome 2

Õpetajate leht, 8. sept 2017, Sirje Pärismaa:

/…/ Kunstikooli direktori Kadi Kreisi sõnul said talgud alguse õpetajate meenutustest: neid saadeti omal ajal kolhoosi, kus tutvuti ja oli tore. Seda aega meenutatakse senini, kuigi kolhoosis pidi töödki tegema. Ka üks kunstikooli lõpukursuse grupp on korra koos juhendajaga talgutel käinud, sest neil oli motivatsioon maas ja grupis tekkinud probleemid.

Koos looduses tööd tehes ja õhtul ühiselt toimetades said nad end jälle paika. Ühine töötegemine või matkamine, harjumatus olukorras hakkama saamine on aegadele vastu pidanud meeskonnatöö praktika,” lausus Kadi Kreis. „Oleme proovinud veel ühte põhimõtet silmas pidada: proovime oma töökäsi pakkuda kultuuriga seotud paikades. Et õppijad näeksid eri kogukondi ja seda, kuidas asjad sünnivad või teoks saavad.” /…/