Kunstialal tublidel on lihtsam sisse astuda Tartu Kunstikooli

Mustri autor: Siim Tikk

Sisseastujad, kes on lõpetanud lastekunstikooli või muu huviharidusliku kunstikooli ja/või on osalenud kunstiolümpiaadidel, ei pea sisseastumiseks esitama portfooliot. Nad saavad otse edasi vestlusele ja erialaeksamile.

TÄHELEPANU! Kahe vastuvõtule eelneva õppeaasta jooksul piirkondlikul ja/või üleriiklikul kunstiolümpiaadil osalenud õpilased või huviharidusliku kunstikooli lõpetanud sisseastujad osalevad vestlusel ja sooritavad erialaeksami. Portfoolio osa, mida sisseastuja ei pea esitama, hinnatakse maksimumhindega.

Olete oodatud õppima kujunduserialasid!