Koodivaba veebigraafika Readymag programmi näitel (õppekava)

Mustri autor: Mariliis Newsome

Tööalane koolitus “Koodivaba veebigraafika Readymag programmi näitel”

ÕPPEKAVA
20 akadeemilist tundi, toimub eesti keeles, õppekavarühm: audiovisuaalsed tehnikad ja meedia tootmine. Tunnistuse saamiseks vajalik osaleda 70% kontakttundides.

Koolitaja: Deniss Jerhov

 Веб-дизайн без кода на примере Readymag

Sihtrühm:
Inimesed, kes igapäevaselt puutuvad kokku esitluste, portfooliote, landing page, õppematerjalide kujundamisega tööl ja soovivad teada, kuidas teha seda paremini:

 • väike- ja üksikettevõtjad,
 • kommunikatsiooni, välissuhete ja administreerimise valdkonna inimesed,
 • esitlus- ja õppematerjalide valmistamisega tegelevad inimesed
 • loovad inimesed, kel on vaja luua portfoolio või oma tooteid turundada
 • ilma erialase hariduseta kujundajad.

Eelistame erialase hariduseta või keskhariduseta või 50+ aegunud oskustega töötavaid inimesi.
Grupi suurus 15 inimest.

Õppe alustamise nõuded:
Arvuti kasutamise algoskused.

Kursuse lõpetaja:

 • teab algaja tasandil tänapäevase veebigraafika Readymag teholoogiat ja tunneb selle omadusi
 • oskab kasutada antud tehnoloogiat eemärgipäraselt kas ühe- või mitmeleheküljelise esitluse, portfoolio, õppe- või tutvustusmaterjali kujundamiseks
 • lähtevajaduse ja -ülesande alusel loob valmis lehe, esitleb ja selgitab tehtud tööd
 • oskab töötada pildi- ja tekstimaterjaliga brauseri keskkonnas, oskab kombineerida teksti ja pilte
 • valdab põhilisi veebitüpograafia ja pilditöötluse oskusi

Koolituse maht: 20 kontakttundi

Nõuded õppe lõpetamiseks:
Koolituse kontakttundides osalemine vähemalt 80% osas.

Целевая группа:

Люди, которые в повседневной работе занимаются дизайном презентаций, портфолио, лендингов, учебных материалов и хотят знать, как делать эту работу еще лучше и эффективнее:

 • малый бизнес и индивидуальные предприниматели;
 • сотрудники сектора коммуникации, внешних связей, администрирования;
 • профессионалы, занимающиеся подготовкой учебных и презентационных материалов;
 • представители творческих специальностей, ищущие инструменты для создания портфолио и продвижения продукции;
 • дизайнеры и оформители без специального образования.

При большом количестве заявок предпочтение будет отдано участникам без специального и среднего образования или работающим, в возрасте 50+, ищущим возможности для прокачки навыков.

Размер группы: 15 человек.

Требования к участникам:

Начальные навыки работы с компьютером.

Закончившие курс:

 • знают на начальном уровне веб-инструмент Readymag и понимают его особенности;
 • умеют пользоваться инструментом в соответствии с поставленной оформительской задачей: одно- или многостраничное портфолио, презентация, учебный или ознакомительный материал;
 • умеют конструировать простые готовые страницы;
 • владеют навыками работы с текстом и изображениями в браузерной среде;
 • понимают основы веб-типографики и обработки изображений.

Объем курса: 20 контактных часов

Требования для прохождения курса:

Участие в контактных уроках курса в объеме не менее 70%.