Koodivaba veebigraafika Readymag programmi näitel

Mustri autor: Laura Laasik

Веб-дизайн без кода на примере Readymag

Sihtrühm:
Inimesed, kes igapäevaselt puutuvad kokku esitluste, portfooliote, landing page, õppematerjalide kujundamisega tööl ja soovivad teada, kuidas teha seda paremini:

  • väike- ja üksikettevõtjad,
  • kommunikatsiooni, välissuhete ja administreerimise valdkonna inimesed,
  • esitlus- ja õppematerjalide valmistamisega tegelevad inimesed
  • loovad inimesed, kel on vaja luua portfoolio või oma tooteid turundada
  • ilma erialase hariduseta kujundajad.

Eelistame erialase hariduseta või keskhariduseta või 50+ aegunud oskustega töötavaid inimesi.
Grupi suurus 15 inimest.

Õppe alustamise nõuded:
Arvuti kasutamise algoskused.

Kursuse lõpetaja:

  • teab algaja tasandil tänapäevase veebigraafika Readymag teholoogiat ja tunneb selle omadusi
  • oskab kasutada antud tehnoloogiat eemärgipäraselt kas ühe- või mitmeleheküljelise esitluse, portfoolio, õppe- või tutvustusmaterjali kujundamiseks
  • lähtevajaduse ja -ülesande alusel loob valmis lehe, esitleb ja selgitab tehtud tööd
  • oskab töötada pildi- ja tekstimaterjaliga brauseri keskkonnas, oskab kombineerida teksti ja pilte
  • valdab põhilisi veebitüpograafia ja pilditöötluse oskusi

Koolituse maht: 20 kontakttundi

Nõuded õppe lõpetamiseks:
Koolituse kontakttundides osalemine vähemalt 80% osas.