Õpetajad

Mustri autor: Siim Tikk

Õpetaja nimi

Aine

Telefon

E-posti aadress

Aet Kingsepp

joonistamine, üldkompositsioon, tööohutus, loomeettevõtlus

5308 3325

Andrus Peegel

illustraatorite erialaprojektid

 

Anne Rudanovski

erialane vormiõpetus ja arhitektoonika

 

Anton Aunma

sotsiaalpedagoog

 

Balazs Herczeg

kujundusprogrammide algõpe veebigraafika, infograafika, tüpograafia

 

Deniss Jeršov

digitaalne tüpograafia, erialaprojektid

kursusejuhataja

 

Elis Tamula

 

 

Erich Brutus

3D modelleerimine

kursusejuhataja

 

Eva Pettai

inglise keel

 

Helen Bunder

 

 

Helle-Reet Paris

maalimine

 

Hendrik Proosa

animatsioon, multimeedia tööprotsess, 3D modelleerijate erialaprojektid

 

Hillar Uudevald

matemaatika, füüsika, kujutav geomeetria, kehaline kasvatus

 

Imbi Kruuv

värvusõpetus, maalimine, erialakompositsioon

 

Janika Nõmmela Semjonov

trükiettevalmistus, trükitehnika, infograafika, erialakompositsioon, erialaprojektid, vaatluspraktika

trükimeedia kujundaja-küljendaja õppekava juht

5621 3025

Joel-Fredi Jõgise

 

 

Kadi Kreis

tüpograafia

5332 0357

Kalli Kalde

joonistamine, joonestamine, erialamaal, graafika

 

Karin Rummo

eesti keel ja kirjandus, tekstianalüüs

 

Katrin Kisand

portfoolio, erialaprojektid

 

Kaupo Paabo

üldkompositsioon

 

Kersti Papson

kultuuri- ja kunstilugu, ajalugu, ühiskonnaõpetus, vaatluspraktika, tööseadusandluse alused

 

Kristina Timmusk

sotsiaalpedagoog

 

Kristiina Krüspan

kujundusprogrammide õpe (vektorgraafika), Flash

 

Lauris Kaplinski

kujutav geomeetria modelleerijale, low-poly modelleerimine

 

Leili Parhomenko

kultuuri- ja kunstilugu

 

Madis Nurms

erialakompositsioon, erialaprojektid, vaatluspraktika

dekoraator-stilistide õppekava juht

5621 3026

Malev Toom

fotograafia, pikselgraafika

 

Maria Lang

 

 

Marina Aleksejeva

maalimine, esitlustehnikad

kursusejuhtaja

 

Merike Estna

maalimine

 

Merille Hommik

kultuurilugu, erialane eneseväljendus, valgustamine

 

Merit Karise

reklaamiõpetus

 

Peeter Krosmann

joonistamine, illustratsioon ja koomiks

 

Piret Paluteder

ettevõttepraktika

5621 3027

Raul Kübarsepp

ettevõttepraktika, vaatluspraktika

3D modelleerija-visualiseerija õppekava juht

 

Rein Maantoa

kirjaõpetus ja tüpograafia, interjööri/ eksterjööri joonistamine

 

Rein Tikk

3D modelleerimine

 

Roosi Talvik

inglise keel

kursusejuhtaja

5306 4375

Siim Soonsein

arvutiõpetus, tehniline joonestamine tarkvaraõpe (joonestamine ja 3D)

 

Tiina Unt

joonistamine, rahvakunsti alused

kursusejuhtaja

5684 4541

Tõnis Kriisa

vormiõpetus

 

Udo Vool

krokii, joonistamine

 

Vilja Vendelin- Reigo

suhtlemise alused, inimeseõpetus keemia, bioloogia, geograafia

kursusejuhataja

5685 5308