Käimas on juunikuu portfooliote vastuvõtt. Ootame sisseastujatelt portfoolioid 20. juunini

Mustri autor: Mariliis Newsome 2

Nõuded esmaõppe õppekavade portfooliole (vastuvõtt kuni 20. juuni):
Portfoolio:
a) on varustatud sisseastuja nimega.
b) sisaldab vähemalt 1 realistlikku joonistust natuurist (mitte foto järgi). Soovitatav: visandid inimestest, loomadest, ruumist või esemetest. Joonistuse formaat vähemalt A3, tehnika vaba.
c) sisaldab vähemalt 1 maali, mis põhineb eelnimetatud joonistuse motiivil. Tehnika vaba (akvarell, kattevärvid või digimaal).
d) sisaldab fantaasiaülesannet “Mänguruum tegelaskujudega”. Tehnika vaba (joonistus, foto maketist, foto meisterdatud asjadest, fotolavastus, animatsioon, renderdus jne).
e) lisaks on oodatud igasugused visuaalse väljenduse näited (joonistused, visandid vihikute servadel, loodud kujundused, graffiti, netikunst, fotod jne). Võib esitada nii originaale, digitaalseid koopiaid kui fotosid.

Portfoolio võib olla digitaalne (veebileht või blogi või viide pilveteenuse kaustale), kus on esitatud kõik nõutud tööd. Sel juhul tuleb koos avalduse esitamisega lisada viide digitaalsele portfooliole SAISis. Digitaalse portfoolio esitamine on soovitatav 3D kunstnik-kujundaja erialale kandideerijatele.

Tööde formaat ei tohi olla suurem kui A1 ning need ei tohi olla rulli keeratud. Rullis töid ei vaadata. Parim on panna tööd mapi vahele. 3-mõõtmelised tööd esitada fotode või videona. Portfoolio näitab vastuvõtukomisjonile õpilaskandidaadi valmisolekut õppima asumiseks, loovust, huvi eriala vastu, motivatsiooni ja tööde mitmekesisust. Portfoolioid hinnatakse ja selle põhjal tehakse esimene valik. Edasipääsenud teevad lisaks erialaeksami ja osalevad vestlusel.

Nõuded jätkuõppe õppekava portfooliole (vastuvõtt 21.-25. august):
Portfoolio koostab kandidaat omal vabal valikul enda töödest nii, et see vastaks 4. või 5. kvalifikatsioonitaseme kujundaja kutse kompetentsidele. Portfoolio peab peegeldama kutseoskusi sõltuvalt spetsialiseerumisest. Portfoolioid hinnatakse. Tööde formaat ei tohi olla suurem kui A1 ning need ei tohi olla rulli keeratud. Rullis töid ei vaadata. Parim on panna tööd mapi vahele. 3-mõõtmelised tööd esitada fotode või videona.

Portfoolio võib olla digitaalne (veebileht või blogi või viide pilveteenuse kaustale), kus on esitatud kõik nõutud tööd. Sel juhul tuleb koos avalduse esitamisega lisada viide digitaalsele portfooliole SAISis. Digitaalse portfoolio esitamine on soovitatav 3D kunstnik-kujundaja erialale kandideerijatele.