Euroopa Vabatahtlik Teenistus

Mustri autor: Siim Tikk

01.08.2017–31.10.2018 viib Tartu Kunstikool koos Eesti  Trükimuuseumiga läbi projekti “Cooperation by Art”, mille raames koordineerivad kooli ja trükimuuseumi vahelist koostööd vabatahtlikud Mona Matt ja Mira Zimmermann Saksamaalt. Mona tegutseb koolis, Mira trükimuuseumis. Kahepeale korraldavad nad trükimuuseumi residentuurikunstnike loenguid TK õpilastele ning TK välispraktikantide tööd ja juhendamist trükimuuseumis. Monal on koolis ka teisi toredaid tegevusi. Ta pildistab üleslaadimiseks kooli fondi töid, annab kitarritunde ja õpetab saksa keelt, korraldab välistudengite ühisüritusi TKK/TK raamatukogus. Mona tegemistest ja elust Tartus saab lähemalt lugeda tema blogis.

Info: