ESFi projektide nimekiri

Mustri autor: Kuldar Leement

Euroopa Sotsiaalfondi rahastusega projektid Tartu Kunstikoolis

EL_Sotsiaalfond_horisontaalne small

PRÕM programmi – „Tööturu vajadustele vastava kutse- ja kõrghariduse arendamine“ tegevused

 • Sõidu- ja majutustoetuse võimaldamine õpilastele.
  Meede: 1.5.3 Projekt: PRÕM Tegevus: 8.4 Sõidu- ja majutustoetuse võimaldamine 3D eriala õppekavale 2015-2018
 • Täiendavate töökohapõhise õppe õppekohtade loomine – “Õpipoisiõppe laiendamine”.
  Meede: 1.5.2 Projekt: PRÕM Tegevus: 8.6 Täiendavate töökohapõhise õppe õppekohtade loomine 2015-2018
 • Virtuaalreaalsuse õpikojad – “Kutsehariduse maine tõstmine”.
  Projekt: PRÕM Tegevus: 8.7 veebruarist 2017 kuni oktoober 2018. Toetus 4563.- eurot. Virtuaalreaalsuse õpikodade eesmärk on tutvustada kunstialade ja kõrgtehnoloogia kokkupuutepunkti. Viiakse läbi 17 õpikoda.
 • PRÕM projekti „Keeleõppetegevused edukamaks toimetulekuks tööturul“ rahastuse raames toimuvad Tartu Kunstikoolis järgmised tegevused:
  1. eesti keel muu emakeelega õppijatele;
  2. inglise keele algõpe;
  3. inglise keele erialakeel.

Teised töös olevad projektid ja tegevused

Programm “Täiskasvanute tööalane koolitus ja arendustegevused” raames toimuvad Tartu Kunstikoolis erinevad tasuta tööalased koolitused. Täpsem info täienduskoolituse lehel.

“TK-Prax” – Tartu Kunstikooli praktikabaasi arendamine
2017-2019
Meede 1.5.2 ATV Tööandjate ja õppeasutuste koostöö toetamine praktikasüsteemi arendamisel
Projekti number: 2014-2020.1.05.17-0102
Kogumaksumus ja toetus 20 000.- eurot
Projektijuht: Juta Vallikivi

Digioskustega loomemajanduse tööturule
2016–2018
Meede „Töölesaamist toetavad teenused“
Projekti number: 2014-2020.3.02.16-0025
Kogumaksumus: 152 500,37 eurot
Struktuuritoetus 129 625,31 eurot

Ellu viidud projektid


Loovuse ja innovatsiooniga tööturule

2013–2015
Meede 1.3.1 “Kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurendamine”
Projekti number: 1.3.0102.13-0484
Kogumaksumus: 212 981 eurot
Toetus: 181 033 eurot

Kunstikutsehariduse disainivaldkonna erialade õppekavaarendus ja õpetuse taseme tõstmine
2011–2013
Meede “Õppijakeskse ja uuendusmeelse kutsehariduse arendamine ning elukestva õppe võimaluste laiendamine”
Projekti number:  1.1.0801.10-0052
Kogumaksumus: 70 780 eurot
Toetus: 60 163 eurot

Digikunsti eelkool
2011–2013
Meede “Õppijakeskse ja uuendusmeelse kutsehariduse arendamine ning elukestva õppe võimaluste laiendamine”
Projekti number:  1.1.0801.10-0055
Kogumaksumus: 36 111 eurot
Toetus: 36 111 eurot