ESF PRÕM

Mustri autor: Mariliis Newsome 2

 

EL_Sotsiaalfond_horisontaalne small

PRÕM programmi – „Tööturu vajadustele vastava kutse- ja kõrghariduse arendamine“ tegevused

 • Sõidu- ja majutustoetuse võimaldamine õpilastele.
  Meede: 1.5.3 Projekt: PRÕM Tegevus: 8.4 Sõidu- ja majutustoetuse võimaldamine 3D eriala õppekavale 2015-2018
 • Täiendavate töökohapõhise õppe õppekohtade loomine – “Õpipoisiõppe laiendamine”.
  Meede: 1.5.2 Projekt: PRÕM Tegevus: 8.6 Täiendavate töökohapõhise õppe õppekohtade loomine 2015-2018
 • Virtuaalreaalsuse õpikojad – “Kutsehariduse maine tõstmine”.
  Projekt: PRÕM Tegevus: 8.7 veebruarist 2017 kuni oktoober 2018. Toetus 4563.- eurot. Virtuaalreaalsuse õpikodade eesmärk on tutvustada kunstialade ja kõrgtehnoloogia kokkupuutepunkti. Viiakse läbi 17 õpikoda.
 • PRÕM projekti „Keeleõppetegevused edukamaks toimetulekuks tööturul“ rahastuse raames toimuvad Tartu Kunstikoolis järgmised tegevused:
  1. eesti keel muu emakeelega õppijatele;
  2. inglise keele algõpe;
  3. inglise keele erialakeel.