Erasmus+ EntreVET

Mustri autor: Kristin Vaher

Projekt on suunatud kunsti-ja disainivaldkonna õppijate ettevõtlikkuse ja tootedisaini alaste oskuste arendamisele, pidades silmas nende väljavaateid loomemajanduse tööturul. Ühtlasi keskenduvad  tegevused osalejate kultuuriteadlikkusele ning visuaalsetele, digikujunduse ja rahvusvahelise meeskonnatöö oskustele. Projekti sisutegevuste idee on leida, visualiseerida ja mustriteks digiteerida erinevatele kultuuridele ja kohalikele traditsioonidele isloomulikke visuaalseid motiive ja kasutada neid toote väljaarendamisel. Tegevuste elluviimiseks kohtuvad partnerorganisatsioonide tiimid veebiõpitoas Tartus ja õpitubades Soomes, Hispaanias ja Itaalias.  Projekti lõpuks valmib igal tiimil oma toote prototüüp.

Koordinaator:

Tartu Kunstikool

Partnerid:

Lybeckeri käsitöö- ja disainikool

Gubbio Kunstikool

Burgose kunsti- ja disainikool

Euroopa äri- ja innovatsioonikeskus Burgoses

Õpitoad

  1. Tartu (veebipõhine): Cultural Heritage in Digital Design
  2. Burgos: From the idea to the product: learning an artistic productive process
  3.  Gubbio: Creative self-employment as freedom and responsibility
  4. Soome: Sales strategies and tools as basis for product development; web- and pop-up stores

Info:

 

Projekti koduleht asub aadressil: https://www.raahenedu.fi/entrevet/

Homepage