Dokumentide ja portfooliote vastuvõtt Tartu Kunstikooli toimub kuni 25. juunini. Ootame teie portfoolioid juba täna!

Mustri autor: Laura Repp

Dokumentide vastuvõtt Tartu Kunstikooli kestab kuni 25. juunini elektroonselt SAIS keskkonnas http://www.sais.ee ja erandkorras 21.-25. juunil kell 10-16 Tartu Kunstikoolis Eha tn 41.

Paberkujul saab portfoolioid tuua 25. juunini aadressile Eha 41, Tartu, E-R kl 10-16.

Ootame teie portfoolioid juba täna!

Otsused eksamile ja vestlusele pääsemise kohta tehakse teatavaks järgnevalt:

Portfoolio saabus aprillis või mais. Otsus eksamile ja vestlusele pääsemise kohta saadeti kõigile SAIS-i. Kellel ei õnnestunud edasi pääseda, saab portfooliot täiendada ja esitada selle uuesti!

Portfoolio saabub: 1.-20. juunil 2018. Otsusest antakse teada 22. juunil.

Eksamid ja vestlused toimuvad 27.-29. juunil 2018.

http://www.tartukunstikool.ee/sisseastumine/