Digioskustega loomemajanduse tööturule

Mustri autor: Kristin Vaher

EL_Sotsiaalfond_horisontaal

 • Tartu Kunstikool viib 2016–2018 a läbi Euroopa Sotsiaalfondi prioriteetse suuna „Tööturule juurdepääsu parandamine ja tööturult väljalangemise ennetamine” meetme 3.2 „Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi hõives osalemiseks“  projekti. Eesmärk on soodustada pikka aega tööturult eemal olnud inimeste tööle asumist ja tööturul püsimist.

  Projekti nimi: „Digioskustega loomemajanduse tööturule“.
  Number: 2014-2020.3.02.16-0025
  Kestus: 01.05.2016–30.04.2018
  Kogumaksumus 246 903,92 eurot.

  Projekt keskendub kaasajastatud ja tööturu vajadustele vastavate töö- ja ettevõtlusoskuste arendamisele kujundusgraafika ja 3D kujunduse valdkonnas ning seeläbi sihtrühma hõivevõimaluste suurendamisele disainivaldkonna tööturul.

  Koolitustegevused on suunatud formaalse või mitteformaalse kujundusalase ettevalmistusega või kujundusvaldkonnas tegutsemisest huvitatud inimestele, kes leiavad, et nende tööelus kaasalöömist soodustaksid mh

  • kujundusalaste teadmiste ja oskuste värskendamine
  • ettevõtlikkuse, motivatsiooni ja sotsiaalsete oskuste parandamine
  • ettevõtlus- ja tööelualaste teadmiste ja oskuste täiendamine
  • toetus elukohast tingitud logistiliste takistuste ületamiseks
  • toetus lapsehoolduskohustustest tingitud takistuste ületamiseks
  • kujundusvaldkonna tööpraktika kogemus

  Koolitusel on kujunduslased baasoskused kombineeritud digioskuste, ettevõtlusõppe (TOY-metoodika) ja tööpraktikaga. Tegevused annavad osalejatele võimaluse omandada kaasajastatud töövõtteid digitaalse kujundusvaldkonna tööturule sisenemiseks, püsivaks tööeluks ja paindlike töövormide kasutamiseks.

  Vaata osalemise kohta lähemalt siit.

  Info
  Ave Leek
  53335088