Digioskustega loomemajanduse tööturule

Mustri autor: Kristin Vaher

Tartu Kunstikool viib 2016–2018 a ellu Euroopa Sotsiaalfondi meetme „Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi hõives osalemiseks” projekti „Digioskustega loomemajanduse tööturule“.

Projekti number: 2014-2020.3.02.16-0025
Kestus: 01.05.2016–30.04.2018
Maksumus 152 500,37 eurot

Projekt keskendub kaasajastatud ja tööturu vajadustele vastavate töö- ja ettevõtlusoskuste arendamisele kujundusgraafika ja 3D kujunduse valdkonnas ning seeläbi sihtrühma hõivevõimaluste suurendamisele disainivaldkonna tööturul.

Koolitustegevused on suunatud formaalse või mitteformaalse kujundusalase ettevalmistusega või kujundusvaldkonnas tegutsemisest huvitatud inimestele, kes leiavad, et nende tööelus kaasalöömist soodustaksid mh

  • kujundusalaste teadmiste ja oskuste värskendamine
  • ettevõtlikkuse, motivatsiooni ja sotsiaalsete oskuste parandamine
  • ettevõtlus- ja tööelualaste teadmiste ja oskuste täiendamine
  • toetus elukohast tingitud logistiliste takistuste ületamiseks
  • toetus lapsehoolduskohustustest tingitud takistuste ületamiseks
  • kujundusvaldkonna tööpraktika kogemus

Koolitusel on kujunduslased baasoskused kombineeritud digioskuste, ettevõtlusõppe (TOY-metoodika) ja tööpraktikaga. Tegevused annavad osalejatele võimaluse omandada kaasajastatud töövõtteid digitaalse kujundusvaldkonna tööturule sisenemiseks, püsivaks tööeluks ja paindlike töövormide kasutamiseks.

Vaata osalemise kohta lähemalt siit.

Info
Ave Leek
53335088