Dekoraator

Mustri autor: Kristin Vaher

dekad1

Dekoraatori eriala

 

Põhihariduse baasil: õppeaeg 3,5 aastat, õppemaht 210 EKAP

Dekoraator kujundab (dekoreerib) ruumi pidades silmas koha, meediumi ja sündmuse eripära. Ruum võib olla müügikeskkond (vaateaken, messiboks), sündmuste toimumiskoht (kontserdid, pulmad, festivalid), visuaalse meedia stuudio (televisioon, foto- või videotaust), kultuuriasutus (näitused ja väljapanekud) või lihtsalt tühi ruum.

Dekoraator kaardistab tellija ideed ja vajadused ning teostab ruumis vajalikud mõõtmistööd. Tellijaga kooskõlastamiseks esitab dekoraator oma kujundusidee tasapinnalise kavandina või kolmemõõtmelise või virtuaalse maketina. Dekoraator valmistab dekoratsioonielemendid või organiseerib nende valmistamise ja ülespaneku. Võrreldes sisearhitektiga, on dekoraator eelkõige olemasoleva ruumi kujundaja, sisearhitekt seevastu oskab luua uusi ruume, planeerida hoone sisemisi struktuure ja terviklikku kontseptsiooni vastavalt hoone iseloomule.

Dekoraatori olulised omadused on võime töötada meeskonnas, hea materjalitundmine ning leidlikkus, aja ja rahalise ressursi planeerimise võime. Samuti hea organiseerimisvõime, sest tihti varieeruvad dekoraatori tööülesanded seinast-seina.

Õppesse saab tulla põhihariduse baasil. Õpe statsionaarne ja toimub Tartu Kunstikoolis.