Projektid

Keskkriminaalpolitsei korruptsioonikuritegude büroo ja Tartu Kunstikooli näitus «Korruptsiooni mitu nägu»

Visualiseerimine on Tartu Kunstikooli õppijate erialane töö, ükskõik, kas nad on 3D-kujundajad, dekoraatorid, kujundusgraafikud või stilistid. Korruptsioonivastase kampaania loomine oli hea ülesanne, kuidas visualiseerida keerulist ja mitmetasandilist nähtust ühiskonnas. Lähteülesanne oli välja pakkuda meeskonna edasiarendus piktograafia kursusel valminud korruptsiooni kujutavast sümboolikast. Eesmärk on, et pilti vaadates saaks võimalikult lihtsalt ja selgelt aru, et tegu on…Loe rohkem

Ilmus Tartu Kunstikooli õpilaste tehtud ajakiri VIISOR

Tartu Kunstikooli õpilaste tehtud ajakiri VIISOR jõuab peagi teieni, eeltellimine on nüüd võimalik. VIISORist näed värsket alternatiivkultuuri ja -moodi. Ajakirja hind on 8 eurot (Tartust väljas lisandub postikulu). Oma tellimissoovist teatada meiliaadressil: *protected email* või kirjutada Viisori peatoimetaja Kertu Rannula facebooki postkasti. Ajakirja tuleb müüki 70 eksemplari. VIISORI esitlus toimus 2. juulil Tartu Kunstikoolis (Eha…Loe rohkem

Digioskustega loomemajanduse tööturule

Tartu Kunstikool viib 2016–2018 a läbi Euroopa Sotsiaalfondi prioriteetse suuna „Tööturule juurdepääsu parandamine ja tööturult väljalangemise ennetamine” meetme „Töölesaamist toetavad teenused” projekti. Meetme eesmärk on soodustada pikka aega tööturult eemal olnud inimeste tööle asumist ja tööturul püsimist. Projekti nimi: „Digioskustega loomemajanduse tööturule“. Number: 2014-2020.3.02.16-0025 Kestus: 01.05.2016–30.04.2018 Kogumaksumus 246 903,92 eurot. Projekt keskendub kaasajastatud ja tööturu vajadustele vastavate töö-…Loe rohkem

Konverents “Let’s TOY!” 26. augustil 2015

Konverentsi teemaks on: “Kuidas õpetada ettevõtlust? Uuemaid trende ja meetodeid.” ja see on lõpuürituseks rahvusvahelises uuendussiirdeprojektis TOY.VET. Peakorraldaja on Tartu Kunstikool, konverents toimub projektipartneri Tartu Loomemajanduskeskuse ruumides. Üritus on regitreerunud osalejatele tasuta. 26.augustil arutletakse erinevate uudsete võimaluste üle, kuidas saab õppida ja õpetada ettevõtlust. Ülevaade antakse erinevatest programmidest, mille abil ettevõtluspisikut on Eestis eri õppetasemetel levitatud.…Loe rohkem

Numbers Become Art

2014-2016 Erasmus+ koolidevahelise strateegilise koostöö projekt käivitati 2014. aasta sügisel Cortina D’ampezzo kutsehariduskeskuse eestvedamisel. Koos Tartu Kunstikooli ja itaallastega osalevad projektis koolid Ungarist Budapestist, Prantsusmaalt Albist, Hispaaniast Cordobast ja Leedust Marijampolest. Ühisprojekti eesmärk on töötada välja metoodika, mis üld- ja kujundusaineid omavahel lõimides muudaks üldainete õppimise mitmekülgsemaks ja tekitaks õppijas elavamat huvi. Iga projektis osalev…Loe rohkem

Söest digilauani. Kultuuride kohtumised kunsti- ja disainipraktikatel Euroopas.

Erasmus+ programmi raames 2014. aastal käivitunud projekt lähtub vajadusest järgida kunsti- ja disainivaldkonna erialade õpetuses tööturu vajadusi. Valdkonna tööturul on kasvanud loovtehniliste erialade ja digitaliseerumisega kaasnevate paindlike töövormide osakaal ning kohalik ja rahvusvaheline mobiilsus. Mobiilse ja avatud tööturu tingimustes on lisaks erialaoskustele kujunenud TK ülesandeks õppijate mitmekülgsete erialaväliste pädevuste, sh tööeluoskuste (loomeettevõtlus, paindlikud töövormid ja projektipõhisus…Loe rohkem

Alustab uuendussiirdeprojekt TOY.VET

Tartu Kunstikool on sõlminud lepingu SA Archimedesega Leonardo da Vinci programmi rahastatud projekti elluviimiseks. Projekti nimi on: “Practical entrepreneurship learning model for creative industry at VET level: transferring the best practices of Finland” ja lühinimi TOY.VET Tegu on “transfer of innovation”-tüüpi rahvusvahelise projektiga, mille partnerriikideks on lisaks Eestile Soome, Läti ja Hispaania. Projekti eesmärgiks on…Loe rohkem

Loovuse ja innovatsiooniga tööturule

Tartu Kunstikool viib 2013-2015 läbi ESFi tööalase täienduskoolituse projekti “Loovuse ja innovatsiooniga tööturule”, mille eesmärk on aidata kaasa tööturul mitteaktiivsete noorte ja lapsevanemate tööhõive võimaluste suurendamisele. Sihtrühm: 16–24-aastased noored, kes on põhi-, kesk- või kutsehariduse omandanud või katkestanud ja kes ei ole viimase 4 kuu jooksul olnud töösuhtes või tegutsenud füüsilisest isikust ettevõtjana vähemalt viimased…Loe rohkem

Designing Bridges Through Europe

2013-2015 TK õpetajate ja töötajate lähetusprojekti käigus osaletakse 1–4-nädalastel lähetustel Itaalias Gubbio Kunstikoolis, Soomes Sataedu Kutseõppekeskuses ja Lybeckeri Kunstikoolis, Inglismaal Plymouthi Kunstikolledžis ja Hollandis Utrechti Kunstiülikoolis. Lähetuste eesmärk on tutvuda partnerorganisatsioonide õpikeskkonna, õppekavade, tehnilise baasi ja õpetamise metoodikatega,osaleda tunnivaatlustel, kohtutuda konkreetseid töövaldkondi esindavate õpetajate ja töötajatega, külastada praktikaettevõtteid ja oselada koolide erialaõpetuses.  

Kunstikutsehariduse disainivaldkonna erialade õppekavaarendus ja õpetuse taseme tõstmine

ESF 2011-2013 Projektiga käivitati TKs Eestis kutseõppe tasemel ainulaadne 3D modelleerija-visualiseerija eriala ning töötati välja trükimeedia kujundaja-küljendaja eriala Flashi moodul, koolitati õpetajad ja viidi läbi pilootkursused. Nii Flashi kui 3D õpetajakoolituses ja pilootkursustel osalesid lisaks TK erialaõpetajatele ka lõpukursuse õpilased ja noored vilistlased, kelle koolitamise eesmärgiks oli suunamine ja ettevalmistus disainivaldkonna erialade õpetamiseks. TKs on projekti…Loe rohkem

Digikunsti eelkool

ESF 2011-2013 Põhikooli kolmanda kooliastme, gümnaasiumide ja kutseõppeasutuste õpilastele suunatud huviharidusprojekt viidi läbi eesmärgiga populariseerida kaasaegsel infotehnoloogial põhinevaid disainivaldkonna erialasid. Projekti jooksul osales digikujunduse rings 48 noort huvilist. Projekti teine eesmärk oli anda TK õpilastele ja hiljutistele vilistlastele võimalus osaleda erialase huvitegevuse sisulises korraldamises ja tegevuste juhendamises, suunates neid seeläbi kujundusvaldkonna erialaõpetaja tööle. Projekt viidi…Loe rohkem

TIA–Tradition, Innovation and Assessment in Vocational Education and Training

  2011-2013 Eesti, Islandi, Läti ja Itaalia kunsti- ja kujundusvaldkonna õpilaste, õpetajate ja tööturupartnerite koostööprojekt, mille ühistegevuste käigus arendatakse osalejate erialaseid, sotsiaalseid ja rahvusvahelisi oskusi. Osalejad saavad mitmekultuurilise meeskonnatöö kogemuse erinevates kunsti ja meediadisaini tehnikates. Projekt viiakse ellu osalevates riikides korraldatavate temaatiliste õpitubadena Lätis (fotolavastus),  Eestis (illustratsioon), Itaalias (majoolika) ja Islandil (meediadisain). Õpitube ühendav läbiv teema on Man…Loe rohkem