Kunstnik-kujundajate jätkuõppes on mõned vabad kohad

Mustri autor: Laura Repp

Kunstnik-kujundaja jätkuõppijal on olemas eelnev disaini- või kunstivaldkonna haridus või sellele vastavad oskused. Õpe kestab 1 aasta.

KUKU õpe annab võimaluse oma oskusi edasi arendada, teha meeskonnatööd, saada tööturul konkurentsivõimelisemaks. Hästi sobib see ka neile kunsti/disainivaldkonna inimestele, kes on mõelnud loomeettevõtlusega tegelemise peale. KUKU õppekava koosneb kahest olulisest osast: meeskonna- ehk tiimitöö ja individuaalne areng. Tiimiõpe baseerub TOY mudelil ja eeldab suurt pühendumist tiimi ühistele eesmärkidele, koostööle, koos õppimisele läbi praktika. Õppe käigus viiakse ellu 2 meeskondlikku projekti. Individuaalne areng keerleb kunstiliste oskuste ümber. Igaüks seab endale personaalsed eesmärgid, mida soovitakse õppe jooksul saavutada. Isiklik õpetaja-mentor toetab seda protsessi. Lisaks peavad õppijad lugema valdkonnaga seotud kirjandust ja koguma nn lugemispunkte. Õppija võtab vastutuse oma eesmärkide saavutamise osas ja see on eelduseks ka lõputunnistuse saamisel.

Sisseastumisinfo:

KUNSTNIK-KUJUNDAJA  jätkuõpe – õppeaeg 1 aasta, õppekava maht 60 EKAP, õppevorm koolipõhine

Õppetöö algab 11. septembril 2017.
Õppetöö toimub E-K kell 9.00 – 16.15

Dokumentide vastuvõtt elektroonselt SAIS keskkonnas http://www.sais.ee
Paberkujul saab portfoolioid tuua aadressile Eha 41, Tartu, E-R kl 10-16.
Eksamid ja vestlused:

Kandideerimiseks nõutavad dokumendid:

  • avaldus (elektroonselt www.sais.ee)
  • portfoolio
  • motivatsioonikiri “Millises suunas soovin kunstniku ja kujundajana areneda?” (saab esitada koos avaldusega SAIS-is)
  • digitaalne foto 3×4 cm (saab lisada avaldusele SAIS-is)