Uudised

Dokumentide vastuvõtt Tartu Kunstikooli algas 9. aprillil

Dokumentide vastuvõtt Tartu Kunstikooli algas 9. aprillil ja kestab kuni 25. juunini. 9. aprill – 25. juuni 2018 elektroonselt SAIS keskkonnas http://www.sais.ee ja erandkorras 21.-25. juunil kell 10-16 Tartu Kunstikoolis Eha tn 41. Paberkujul saab portfoolioid tuua 2. aprillist kuni 25. juunini aadressile Eha 41, Tartu, E-R kl 10-16. Eksamid ja vestlused toimuvad 27.-29. juunil…Loe rohkem

Lühiinfo: erialad, sisseastumisel nõutavad dokumendid ja info kooli korralduse kohta

2018/19 õppeaastal võetakse Tartu Kunstikooli õppima: põhikooli baasil: dekoraatori, kujundusgraafiku ja 3D kujundaja erialadele keskhariduse baasil: stilisti, kujundusgraafiku ja 3D kujundaja erialadele keskhariduse baasil: jätkuõppesse kunstnik-kujundaja erialale. Kandideerimisel nõutavad dokumendid on järgmised: a) avaldus, mida saab esitada perioodil 9. aprill – 25. juuni 2018 või jätkuõppesse perioodil 21. – 29. august 2017 http://www.sais.ee keskkonnas (edaspidi…Loe rohkem

Kutsekool või gümnaasium?

Kui põhikooli lõpetaja kahtleb, kas valida keskkooli või kutsekooli vahel, siis tüüpjutud, et saad keskharidusele lisaks ameti või et kutsekeskharidusega saad pärast kooli lihtsamalt tööle, eriti ei veena. Kutsekoolis pääsevad noored suurest akadeemilisest üldainete koormast, aga samas peavad kulutama palju aega eriala-ainete peale. See on tõeline kergendus neile, kes on ametioskustest tõsiselt huvitatud. Üldaineid, mida…Loe rohkem

Tartu Kunstikooli seminar “Kas oleme valmis?” Tartu Loodusmajas 11. mail

Seminari “KAS OLEME VALMIS?” kava: 11.05.2018 Tartu Loodusmaja (Lille tn 10) 9:30 Tervituskohv ja -tee. Registreerimine 10:00 “Hariduslikud trendid Euroopas ja Eestis. Kas oleme valmis muutunud õpikäsitluses kasvanud õppijate vastuvõtuks?” Kadi Kreis 10:45 “TOY metoodika kasutamine ja arendamine: Tartu Kunstikooli kogemused ettevõtlikkuse toetamisel” Juta Vallikivi 11:30 Õppijate kogemused 12:30 Väike moedemonstratsioon talveaias 12:50 Meeleolukas lõuna…Loe rohkem

Miks tulla õppima Tartu Kunstikooli? Vaata videot!

Kujundajad nuputavad päevast päeva, mismoodi inimeste elu ja keskkonda mugavamaks, paremaks ja kaunimaks teha, kuidas väheste vahenditega saavutada võimsaid tulemusi. Kujundajaks ja disaineriks ei pea sündima! Piisab õppimisest. Selles valdkonnas võivad läbi lüüa kõik, kel nupp nokib. Kas sa kunstiringis oled käinud või mitte – kui sulle meeldib juurelda, mis asjad just nii on, nagu…Loe rohkem

Tartu Kunstikooli õppijad lõid graafilised lahendused maaettevõtjatele

Tartu Kunstikooli ja “Kestliku ettevõtluse” maaettevõtjate koostööprojekti esimese etapi tulemusena sündis mitu toredat graafilist lahendust ja saime kõik kogemuse võrra rikkamaks. Tartu Kunstikooli poolne projektijuht Janika Nõmmela Semjonov suunas õppijad selle projekti käigus võimalikult iseseisvale tööle ja probleemilahendusele. “Oleme kujundajate hariduses juba aastaid lähtunud põhimõttest, et kõige tõhusamalt õpitakse siis, kui tehakse päriselt tööd. See…Loe rohkem

Missioon, visioon ja põhiväärtused

Missioon

Tartu Kunstikool on loomemajanduse disaini- ja kunstierialade kutsealase teabe, oskuste ning ideede vahendaja Eestis ja Euroopas. Valdkonna arendajana peab kool ühtviisi tähtsaks nii innovaatilist lähenemist kui kultuurilist järjepidevust.

 Visioon

Tartu Kunstikool tegutseb järjekindlalt selle nimel, et kunstiandega inimesed saaksid teadmised ja oskused, mis aitavad neil oma tööga muuta Eesti elamisväärsemaks.

 Põhiväärtused

Loovus – loovad isiksused; oskus näha, kuhu maailm liigub

Meisterlikkus – head ametioskused, käeline osavus ja tehniline asjatundlikkus

Avatus – areng läbi uuenduslike ideede ja traditsioonide hoidmise

Turvalisus – üksteist arvestavad suhted; aus ning avatud õpi- ja loomekeskkond

Ettevõtlikkus – tegus eluhoiak ja head kodanikud

Õppekavad

Kehtivad õppekavad

Kujundaja (spetsialiseerumisega kujundusgraafikuks, dekoraatoriks, stilistiks, 3D kunstnik-kujundajaks või illustraatoriks) kutsekeskhariduse õppekava ja õppekava rakenduskava:

Kujundaja_152118_Õppekava_kutsekeskharidus_210ekap

KUJUNDAJA_152118_Rakenduskava_kutsekeskharidus_210EKAP

Vastavalt vajadusele võib õppeaasta jooksul rakenduskavasse ette tulla muudatusi.

Kujundaja (spetsialiseerumisega kujundusgraafikuks, dekoraatoriks, stilistiks, 3D kunstnik-kujundajaks või illustraatoriks) kutsehariduse õppekava ja õppekava rakenduskava:

Kujundaja_154918_Õppekava_kutseharidus_150ekap

KUJUNDAJA_154918_Rakenduskava_kutseharidus_150 EKAP

Vastavalt vajadusele võib õppeaasta jooksul rakenduskavasse ette tulla muudatusi.

Kunstnik-kujundaja jätkuõppe õppekava ja õppekava rakenduskava:

Kunstnik-kujundaja_jätkuoppe õppekava

Kunstnik-kujundaja_jätkuoppe õppekava rakenduskava

Vanemad õppekavad

Vanemate õppekavade kohta on rohkem infot siin: Link vanadele õppekavadele

Loomisel olevad õppekavad

4. taseme jätkuõpe:

Kujundamise esmaoskused teistele erialadele 21 EKAP õppekava (PDF) rakenduskava (PDF)

Visuaalefektide kunstnik 60 EKAP õppekava (PDF) rakenduskava (PDF)

Digiskulptor ehk 3D skulptor 60 EKAP õppekava (PDF) rakenduskava (PDF)

Meie asukoht

Meie fondist

 • photo from Tumblr

  L. M. 1966

 • photo from Tumblr

  Inga Merilo, 1966

 • photo from Tumblr

  1966

 • photo from Tumblr

  1966

 • photo from Tumblr

  1966

 • photo from Tumblr

  M. Moisa, 1966

 • photo from Tumblr

  M. Moisa, 1968

 • photo from Tumblr

  1966

 • photo from Tumblr

  1966

 • photo from Tumblr

  1966